: آنژیوگرافی از راه عروق دست و کشاله ران صورت قبول میکنه این روش درمانی در چه زمینه هایی موثره آدمایی که در برابر دچار شدن به مریضی عروق کرونر قرار دارن با این روش مورد آزمایش قرار می گیرن و شدت مریضی اونا بررسی می شه درمانای دارویی مختلفی واسه این افراد در نظر گرفته می شه که با کمک آنژیوگرافی این افراد در مراحل درمانی جور واجور قرار می گیرن.البته این روش جراحی میی تونه مشکلات جانبی همراه داشته باشه و در شرایط خاص انجام شه.

درسالای گذشته پیشرفتای علمی وتحقیقات زیادی درحال انجامه تا استفاده ازوسایل جدید وتکنیکای جدیدتر وکم خطرتری واسه راحتی مریض وکاهش مشکلات احتمالی وترخیص زودرس بیمارازبیمارستان بکارگرفته شه.همونطور که میدونیم آنژیوگرافی روش قطعی ونهایی تشخیص مریضی عروق کرونر و بسیاری ازبیماریای قلبیه که واسه تعیین شد ت ومحل تنگی وانتخاب نوع درمان وتعیین خطر وپیش آگهی مریضی عروق کرونرانجام می شه وبدلیل گسترش بالای بیماریای قلبی وعروقی انجام این روش بسیارمعمول وحتی درمراحل اولیه مریضی سریع درحال زیاد شدنه وبه دکتر وبیماربسیارکمک کننده س تا بهترین نوع درمانای دخالتی یا جراحی قلب یا درمان دارویی مناسب رو انتخاب کنه .

درروش عادی وسنتی که درتمام مراکز درمانی دنیا وایران بازم عادی ودرحال ا نجامه روش ترانس فمورال که با بی حسی موضعی تحت شرایط استریل دراتاق عمل آنژیوگرافی ازراه شریان رانی ازکشاله ران انجام می شه این روش که سال هاست به وسیله متخصصین قلب وعروق انجام می شه وبسیاری ازهمکاران این روش رو باتجربه ومهارت خوبی وبدون آسیب انجام می شه ولی دربعضی ازبیماران هم دارای عوارضی ازجمله : خطر خونریزی داخلی یا خونریزیای سطحی وزیرپوستی وخون مردگی درناحیه کشاله ران پارگی عروق ترومبوزعروقی و…همراه س وبیماربایدچند ساعت بیحرکت ودراستراحت مطلق باشه وبرای کاهش خطر خونریزی درناحیه کشاله ران ازکیسه شن یا ازدستگاهای مخصوصی استفاده می شه که واسه بعضی ازبیماران سخت واحساس نامطلوبی دارن .

درسالای گذشته به کار گیری روشای جدید با وسایل مدرن تر وتکنیکای مناسبتری درحال جایگزینی روشای سنتیه البته ممکنه این روشای جدید درهمه بیماران مناسب ومطلوب نباشه ولی دربسیاری از بیماران این روش ها جدید واسه مریض از نظر مشکلات احتمالی و ترخیص زودرس مریض وعدم نیاز به استراحت مطلق یا نبود نیاز به کیسه شن مطلوب ومناسب هستش.

دکتر انلاین

منبع :

آنژیوگرافی واسه تشخیصه، نه درمان

آنژیوگرافی عروق کرونر قلب روشیه که در اون با به کار گیری لوله های نازک مخصوص و مواد حاجب و اشعه ایکس، جریان خون قلب مورد بررسی قرار میگیره.

با افزایش سن، به دلیل ساخته شدن پلاک (رسوب چربی) در دیواره داخلی شریانا (سرخرگ)، به مرور دیواره عروق (رگای خونی) کلفت شده و راه طبیعی جریان خون درون شریانا باریک می شه.

 

در طول زمان، به دلیل گردش کلسترول در جریان خون هم این پلاکا بزرگ تر می شن و شریانا مرتبا باریک تر و سفت تر می شن. این منتهی به کاهش جریان خون به مناطقی که به وسیله این رگا خون رسانی می شن، می شه. این پدیده، آترواسکلروز نامیده شده و به معنی سخت شدن شریانا هستش.

 

آنژیوگرافی واسه تشخیص محل گرفتگی رگ

همونجوریکه واسه درمان هر مریضی، روشای مختلفی هست که متخصص پس از بررسی وجوه جور واجور و با در نظر گرفتن شرایط مریضی بهترین اونا رو انتخاب می کنه، واسه تشخیص مریضیا هم روشای مختلفی متصوره و مریضیای قلبی هم از این قانون کلی مستثنی نیستن.

 

در واقع به کمک آنژیوگرافی می تونیم به طور دقیق تصمیم بگیریم چه کاری باید واسه مریض انجام شه.

آنژیوگرافی عروق کرونر یه اقدام تشخیصیه که جهت پیدا کردن انسداد عروق کرونر که می تونه منتهی به سکته قلبی شه انجام میشه

هم اینکه در آدمایی که دردهای قلبی اونا رو آزار میده و جواب تست ورزش شون هم مثبته، استفاده می شه. البته باید به دردهایی توجه داشت که هنگام فعالیت بدنی وجود دارن و با استراحت بهبود پیدا می کنن و هنگام بروز به دستا هم انتشار پیدا می کنن.

 

پس آنژیوگرافی در موارد آنژین صدری (درد قفسه سینه)، سکته قلبی، تنگی آئورت یا مشکل قلبی بدون دلیل انجام میشه.

 

چگونگی انجام آنژیوگرافی

آنژیوگرافی عروق کرونر معمولاً با لوله گذاری قلبی انجام میشه.

قبل از شروع آزمایش، یه داروی آروم بخش ضعیف جهت کاهش اضطراب مریض بهش داده می شه، اما در طول انجام آزمایش، مریض هوشیاره تا در صورت احساس درد قفسه سینه به دکتر گزارش دهد.

 

معمولا لوله آنژیوگرافی یا کاتتر، از یکی از شریانای اصلی بازویی یا رانی وارد عروق می شه. محل ورود کتتر در بازو یا ران با به کار گیری یه ماده بی حسی، بی حس می شه.

بعد متخصص قلب با به کار گیری یه سوزن به شریان دسترسی پیدا میکنه، بعد کتتر رو وارد سرخرگ کرده و به آرومی اونو به سمت قلب هدایت می کنه. در این هنگام با به کار گیری عکسای رادیولوژیک محل کتتر مشخص می شه.

 

وقتی که لوله در محل خود قرار گرفت یه نوع ماده رنگی حاجب، جهت روشن تر شدن عکسا به داخل لوله تزریق می شه. بعد چندین عکس رادیولوژیک پشت سرهم گرفته می شه تا مشخص شه که رنگ چیجوری در طول رگ منتشر می شه.

در اینجور حالتی، وضعیت عروقا به طور کامل قابل مشاهده می شه و از این روش میفهمیم در چه قسمتایی تنگی عروق ایجاد شده.

پس از اون کتتر به آرومی از محل خارج شده و با اعمال فشار، محل ورود اون بسته می شه.

 

تنگی عروق رو میشه به کمک بالون گشاد کرد، یا اگه شدت اونا زیاد باشه، باید از روی زور و اینکه دیگه چاره ای نیس عمل جراحی «بای پس» واسه مریض انجام شه.

اما اگه مریض مشکوک باشه و به طور دقیق نتونیم متوجه وجود یا از دست دادن تنگی عروق شیم، از دستگاهی به نام «سی تی آنژیو» استفاده می کنیم.

 

در این روش دیگه احتیاجی نیس از راه رگ وارد قلب شده و ماده ای تزریق کنیم، بلکه این دستگاه اشعه رو به قسمتای لایه ای قلب می تاباند و اینطوری، وضعیت عروقی به طور کامل مشخص و دیده می شه و ما متوجه میشیم کدوم قسمتای رگ، دچار تنگی شده.

قبل از انجام آنژیوگرافی، اگه مریض داروهای قندخون، فشارخون، چربی خون و ضدآنژین رو مصرف می کنه، باید به دکتر بگه

معمولا واسه مریضایی که عمل قلب شده ان و یا فنر گذاشته ان و بازم احساس درد دارن و می خوایم فهمیده فنر یا رگای بای پس کرده اونا بازه یا نه، از سی تی آنژیو استفاده می کنیم که این روش در مدت حدود ده دقیقه هم تموم میشه.

 

قبل از انجام آنژیوگرافی چیکار باید کرد؟

– قبل از انجام آنژیوگرافی، اگه مریض داروهای قندخون، فشارخون، چربی خون و ضدآنژین رو مصرف می کنه، باید به دکتر بگه.

 

– اندازه مصرف مایعات چند روز قبل از انجام آزمایش باید زیاد شه.

 

– آدمایی که به ید یا غذاهای دریایی حساسیت دارن، یا گرفتار به دیابت یا مشکلات کلیوی هستن، ممکنه در خطر بیشتری واسه عکس العمل و حساسیت نسبت به ید موجود در مواد رنگی آنژیوگرافی باشن، پس باید حتما این مسئله رو از قبل به دکتر بگن.

 

– سابقه عکس العمل به مواد حاجب در گذشته، مصرف داروی ویاگرا (Viagra) یا احتمال حاملگی هم باید حتما به دکتر گزارش شه.

 

– فرد باید ۸ تا ۱۲ ساعت قبل از انجام آزمایش چیزی نخورد. در بعضی موارد از افراد خواسته می شه که شب قبل از انجام آنژیوگرافی در بیمارستان بستری شن، وگرنه، صبح همون روز در بیمارستان مورد معاینه قرار می گیرن.

 

– قبل از انجام آنژیوگرافی باید رضایت نامه مریض امضا شه و لباس مخصوص (گان) پوشیده شه. معمولا مراقب بهداشتی چگونگی انجام آزمایش و خطرات احتمالی اونو توضیح میده.

 

– قبل از آنژیوگرافی، موهای محل ورود کتتر آنژیوگرافی در قسمت بازو یا ران تراشیده می شن.

 

فرد در طول انجام آزمایش چه احساسی داره؟

فرد در طول انجام آزمایش بیدار هستش و ممکنه کمی احساس فشار در محل ورود لوله داشته باشه.

در بعضی موارد، پس از تزریق ماده حاجب، فرد احساس گر گرفتگی داره.

پس از انجام آزمایش، لوله از محل خارج می شه.

فرد ممکنه احساس فشار شدیدی در محل ورود کتتر داشته باشه که جهت پیشگیری از خونریزی اعمال می شه.

اگه کتتر از راه شریان رانی فرستاده شده باشه، معمولاً از فرد خواسته می شه که واسه چندین ساعت پس از انجام تست، صاف به پشت بخوابه تا از خونریزی پیشگیری شه. این ممکنه باعث درد و ناراحتی پشت شه.

 

پس از آنژیوگرافی چیکار باید کرد؟

بیشتر افراد چند روز پس از انجام این آزمایش اگر مشکلات خاصی نداشته باشن می تونن به فعالیتای عادی روزانه خود برگردن.

 

بعضی از مراقبتای لازم پس از انجام این آزمایش عبارتند از:

– دوری از بلندکردن اجسام سنگین در چند روز اول پس از انجام آزمایش

– افزایش مصرف آب و مایعات درزمان دو روز پس از انجام آزمایش

– نبود به کار گیری وان حموم درزمان دو روز پس از انجام آزمایش (معمولا دوش گرفتن پس از ۲۴ ساعت اشکالی نداره).

 

مشکلات آنژیوگرافی

شاید این سوال واسه افراد مطرح شه که آنژیوگرافی عوارضی هم داره یا نه؟

در جواب به این سوال باید گفت، آنژیوگرافی یه اقدام تهاجمی هستش و در نتیجه طبیعیه پس از اون عوارضی هم واسه مریض ایجاد شه.

 

در آنژیوگرافی، شریان مریض رو باز کرده و داخل آئورت و عروق کرونر میریم، پس ممکنه عوارضی مانند خونریزی در محل ورود به رگ ایجاد شه، و یا واسه مریضایی که دچار مشکل قلبی پیشرفته هستن، خطراتی داشته باشه.

 

ولی معمولا در هر ده هزار مورد ممکنه تنها هفت یا هشت مورد خطر پیش بیاد، اما با اینحال باید بگیم آنژیوگرافی بی خطر هم نیس.

فرآوری: نیره ولدخانی

بخش سلامت تبیان

منابع:

جام جم – دکتر منوچهر قارونی – متخصص قلب و عروق

سایت قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

منبع : tebyan.net

جمع آوری به وسیله بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکا
: آنژیوگرافی -مراقبتای پس از آنژیوگرافی

مشکلات بعد از آنژیوگرافی قلب.تغذیه بعد از آنژیوگرافی.مراقبت بعد از استنت گذاری قلب.فیلم آنژیوگرافی.مراقبتای بعد از بالون قلب.هزینه آنژیوگرافی قلب.ورزش بعد از آنژیوپلاستی.آنژیو پلاستی

: آنژیوگرافی

پس از آنژیوگرافی قلب و قبل از انتقال به بخش، پرستار مبادرت به خارج کردن لوله وارد شده در رگ کرده و محل رو به مدت حدود ۲۰ دقیقه فشار داده و بعد پانسمان می کنه و به مدت ۶-۴۴ ساعیت کیسه شن یا کمربند مخصوصی رو روی محل پانسمان قرار میدن.

چند ساعت آینده باید به پشت دراز کشیده و در مراقبتهای بعد از آنژیوگرافی واسه کاهش خطر خونریزی به موارد زیر ترجه کنین:

۱-سر و گردن خود رو بالا نیارین یا دست خود رو زیر سرتون قرار ندین.

۲-پا یا دستی رو که angiography از راه اون انجام شده رو خم نکنین.

۳-پاهای خود رو روی هم نیاندازید.

۴-در صورت عطسه، سرفه و خنده جهت جلوگیری از خونریزی روی پانسمان رو فشار بدین.

پس از ورود به بخش واسه شما غذای سبک و مایعات آورده می شه. پیشنهاد می شه جهت سریعتر پاک شدن ماده حاجب از خون، مایعات به اندازه کافی استفاده کنین.

چه مواردی رو باید به پرستار گزارش بدین؟

اگه هر کدوم از علائم زیر رو داشتین خیلی سریع زنگ احضار پرستار رو فشار بدین:

– احساس داغی و خیسی یهویی در عضوی که آنژیوگرافی از راه اون انجام شده.

– احساس تورم و درد شدید در محل فوق

درد سینه

مراقبتای پس از آنژیوگرافی در منزل چیه؟

روز پس از آنژیوگرافی شما از بیمارستان ترخیص میشین اما لازمه نکات زیر رو یادتون باشه:

۱-قبل از ترخیص از بیمارستان، محل آنژیوگرافی ورداشته می شه و نیاز به پانسمان دوباره نیس. اما لازمه این محل رو تمیز و خشک نگه دارین ( از مالیدن کرم و مواد گیاهی و چیزای دیگه ای به جز اینا روی اون دوری کنین).

۲-شما می تونین از روز ترخیص دوش بگیرین اما پیشنهاد می شه تا ۳ تا ۴ روز از نشستن در وان یا لگن دوری کنین.

۳- در مراقبت بعد از آنژیوگرافی شما می تونین از روز سوم فعالیتای جنسی نرمال خود رو از سر بگیرین.

۴-پیشنهاد می شه از رانندگی دراز مدت دوری کنین و اگه زور به رانندگی فاصله طولانی دارین هر ۲ ساعت یه بار ماشین رو پاک کرده کمی قدم زده و پای خود رو کشیده و به اون استراحت بدین.

۵-اگه سفر هوایی دارین با دکتر خود مشورت کنین.

۶-حتما ۱ تا ۲ روز بعد از ترخیص به مطب دکتر معالج مراجعه کنین.

۷-از انجام ورزشای سنگین و کشیدن و هل دادن اجسام ( مخصوصا اگه از رگ دست آنژیوگرافی شدین) تا یه هفته دوری کنین.

۸-از دویدن، کوهنوردی و یا راه رفتن سربالایی یا سرازیری تا یه هفته دوری کنین.

روز بعد از آنژیوگرافی چه اتفاقی اتفاق می افته؟

علائم خطرناک پس از آنژیوگرافی چیه؟

اگه هر کدوم از علائم زیر رو داشتین خیلی سریع ه اورژانس (۱۱۵) تماس گرفته و یا به نزدیک ترین بیمارستان مراجعه کنین:

  • خونریزی یهویی از محل آنژیوگرافی
  • تورم یهویی در محل
  • تغییر در بینایی و یا گفتار
  • درد سینه

توجه: اگه دچار خونریزی یا تورم یهویی محل آنژِیوگرافی شدید، تا انتقال به بیمارستان روی زخم رو فشار بدین.

در صورت بروز هر کدوم از علائم زیر در اولین فرصت به دکتر خود مراجعه کنین:

-درد متوسط تا شدید در محل آنژیوگرافی

-احساس ضعف، گرفتگی یا بی حسی در عضوی که آنژیوگرافی شده ( آنژیوگرافی از راه دست یا پا).

-درد عضوی که آنژیوگرافی شده

-قرمزی، گرمی و ترشح در محل آنژیوگرافی

-تب بالای ۳۸ درجه

-ضایعات پوستی

مشکلات آنژیو قلب چیه؟

آنژیو عروق تغذیه کننده قلب در شرایط فعلی یا از راه شریان فمورال ( کشاله ران) و یا شریان رادیال ( مچ دست) انجام می شه. هر کدوم از این دو روش امتیازات و مشکلات خاص خود رو داره که در مقاله آنژیوگرافی رادیال به گفتن اون پراختیم.

از جمله مشکلات بعد از آنژیو از راه ران واسه حدود ۶ ساعت چند کیسه شن روی محل سوزن زدن بر روی کشاله ران قرار داده می شه. ممکنه در اثر جابجایی کیسه شنا، این منطق دچار خونریزی شه. بعضی وقتا آثار خون ریزی و کبودی بعد از آنژیوگرافی تا بالای زانو گسترش پیدا میکنه و تا یه ماه هم ممکنه وجود داشته باشه. به بیماران پیشنهاد می کنم بطور متوالی از دستمال گرم شده واسه کمپرس منطقه دچار خون ریزی استفاده کنن تا طول دوره درمان کوتاه تر شه.

از مشکلات بعد از آنژیوگرافی اینه که خیلی از بیماران دچار درد کمر پس از قرار دادن کیسه شن و نبود جنب و جوش به مدت ۶ ساعت، از دردهای کمر گله می کنن؛ به هر حال طبیعیه که واسه بند آوردن خون راهی جز این کار وجود نداره.

در دراز مدت ممکنه مشکلات دیگری هم در روش کشاله ران (فمورال) به وجود بیاد از جمله ایجاد فیستول شریانای وریدی. این بیماران از ایجاد یه ناحیه متورم که هنگام لمس، دچار لرزش عبور خونه، شاکی هستن. اگه مریض دچار این آسیب بشه، باید با مشورت دکتر جهت بستن فیستول اقدام کنه.

خون ریزیای داخل شکمی هم می تونه از مشکلات آنژیوگرافی باشه!

بعضی وقتا به دلیل آسیب به دیواره خلفی شریانی که از راه آنژیوگرافی انجام می شه، خون وارد فضای شکم می شه. این نوع آسیب بیماران بیشتر از راه سونوگرافی و مشاهده مایع داخل شکمی تشخیص داده می شن. بیشتر این بیماران با روشای نگهدارنده مانند تزریق خون و داروهای انعقادی درمان می شن.

پیشنهاد می کنیم در فیلم آنژیوگرافی زیر فیلم روش انجام آنژیوگرافی از راه دست یه خانوم که به وسیلهدکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق انجام شده رو هم ببینین.

دکتر قلب محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق تو تهران و فوق تخصص آنژیوپلاستی

مشکلات بعد از آنژیوگرافی قلب.تغذیه بعد از آنژیوگرافی.مراقبت بعد از استنت گذاری قلب.فیلم آنژیوگرافی.مراقبتای بعد از بالون قلب

.

منبع :

: آنژیوپلاستی

بعضی وقتا به دلیل رسوب کلسترول در رگهای قلب رگها تنگ شده و مریضی آترواسکلروز یا همون تنگی عروق قلب ایجاد میشه که در نتیجه اون خون رسانی به سلولای بافت قلب کاهش پیدا کرده و منتهی به دردهای قلبی و بعضی وقتا سکته قلبی می شه.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، آنژیوگرافی روش  تشخیصی این بیماریه. پس از انجام آنژیوگرافی جهت درمان دکتر ،آنژیوپلاستی و یا بای پس  عروق کرونر(جراحی قلب باز) رو پیشنهاد میکنه.روش درمان با در نظر گرفتن تعداد رگهای درگیر،اندازه و محل گرفتگی رگ و بقیه بیماریهایی که فرد داره مانند دیابت و مشکل قلبی انتخاب می شه.

آنژیو پلاستی عروق کرونر یه روش درمانیه  جهت برطرف کردن انسداد عروق کرونر، وقتی که تعداد عروق در گیر و اندازه گرفتگی اون کم باشه استفاده میشه

۱-خطر اون نسبت به جراحی قلب باز کمتره.

۲-نیاز به بیهوشی عمومی نداره.

۳-سرعت انجام اون نسبت به جراحی قلب بیشتره.

۴-دوره نقاهت اون کوتاه تره.

اقدامات قبل از آنژیوپلاستی

۱-گرفتن گذشته پزشکی و معاینه مریض به وسیله دکتر

۲-انجام یه سری آزمایشات شامل آزمایش خون ، نوار قلب، عکس قفسه سینه.

۳-حموم و تراشیدن موهای ناحیه عمل که شامل کشالهای رانه.

۴-از نیمه شب قبل مریض نباید چیزی بخوره و یا بخوره.

۵-مصرف داروی وارفارین از چند روز قبل قطع شه(با دکتر هماهنگی لازم انجام شه)

۶-پلاویکس طیق دستور دکتر تجویز شه.

مراحل انجام آنژیوپلاستی :

آنژیوپلاستی هم مثل آنژیوگرافی در بخش خاص ای در بیمارستان به نام کت لب انجام می شه . که دارای دوربینای خاص و لوازم مجهز به اشعه x هستن که دکتر  از این وسایل  جهت بزرگ کردن و دیدن تصاویر رگ استفاده می کنه مراحل کار مثل آنژیوگرافیه .

مریض روی یه تخت دراز میکشه. یه راه وریدی جهت دادن مایعات و دارو واسه مریض در نظر گرفته می شه.به وسیله چسباندن  الکترودهای نوار قلب روی قفسه سینه ضربان قلب رو تحت نظر می گیرن.

مریض با یه مسکن داخل وریدی خواب آلوده می شه ولی هوشیاره.محل عمل که کشاله ران است بعد از ضد عفونی شدن با یه بی حسی موضعی بی حس می شه.

یه لوله باریک که یه بالون در انتهای اون هستش از راه سرخ رگ ران به سرخرگ کرونر وارد می کنن.یه ماده حاجب از راه همین لوله تزریق می شه.بعد با اشعه x عکسبرداری می شه .این عکسا محل انسداد و مقدار اونو نشون  میده.

وقتی که نوک لوله به محل دقیق تنگی رسیدبالونی که در نوک اون قرارداردباد می شودبه مدت چند ثانیه و تا چند دقیقه در اون وضعیت می ماندتا توده کلسترولی تنگ کننده رگ به دیواره رگ فشرده شه و راه رگ باز شه .

در بیشتر موارد در این محل استنت (لوله فنر مانند) قرار داده میشه.فنر در رگ باقی می مونه و مانع تنگی دوباره رگ می شه. بعضی از فنرا شامل داروئه که این دارو کم کم آزاد شده و از ایجاد تنگی جلوگیری میکنه.

اقدامات بعد از انجام آنژیوپلاستی

۱-مریض به بخش منتقل میشه و مریض باید دست کم ۶ ساعت روی تخت دراز بکشه و به طور کامل بی حرکت باشه.

۲-در صورت نداشتن تهوع و استفراغ میتونه غذا بخوره

۳-۶ ساعت بعد از آنژیوپلاستی کتری که وارد سرخرگ ران شده بود به وسیله دکتر در آورده می شه. پانسمان فشاری  روی محل قرارداده می شه. و یه کیسه شن روی پانسمان قرار میگیره جهت جلوگیری از خونریزی مریض باید به طور کامل بی حرکت باشه.

۴- جهت دفع ماده حاجب مایعات وریدی به مریض داده می شه

۵- ۱-۲ روز بعد مریض از بیمارستان مرخص می شه.

مشکلات آنژیوپلاستی

۱- خونریزی از عروق خونی که پک کتتر وارد اون شده.

۲-آسیب به عروق بوسیله پک کتتر

۳-عکس العمل حساسیتی به ماده حاجب

۴-درد قفسه سینه

۵-آسیب کلیوی به خاطر ماده حاجب

۶-عفونت در محل ورود کتتر که به صورت قرمزی ،حساسیت  به لمس و یا تب دیده می شه.

۷-بسته شدن دوباره رگ به دلیل نبود مصرف درست داروهای آسپرین وپلاویکس

رعایت نکات زیر می تونه به بهتر شدن یافته های آنژیوپلاستی و درمان مریضی کمک کنه:

۱-ترک سیگار

۲-داشتن جنب و جوش کافی

۳-کاهش وزن در صورت داشتن اضافه وزن

۴-کاهش استرس

۵-استفاده منظم از داروها مخصوصا پلاویکس و آسپرین

۶-به کار گیری رژیم غذایی کم نمک ،کم چربی

۷-مراجعه به کلینک بازتوانی قلب جهت انجام فعالیت با نظارت دکتر و مشاوره تغذیه ای

.

منبع :

: مجموعه: بیماریا و راه درمان

دلیل بیشتر آنژیوادمای طولانی نامعلوم س

 

آنژیوادم (به انگلیسی: Angioedema)‏ یعنی ادم پوست، بافت زیر جلدی، مخاط و زیر مخاط. آنژیوادم بسیار مثل کهیره ولی بافتهای عمقیتری رو درگیر می سازه. نام دیگه مریضی (Quincke disease) هستش.

 

دلیل و علل آنژیوادم

دلیل بیشتر آنژیوادمای طولانی نامعلوم س.بیشتر مریضی به دلیل حساسیت (مثلا به گرده گل، نیش حشرات و یا بعضی مواد غذایی) ایجاد می شه ولی ممکنه آسیب جانبی بعضی از داروها از جمله مهارکنندهای آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (ACE inhibitors) و یا ارثی (اتوزومال غالب) باشه.

 

بیشتر در خانمای ۵۰-۴۰ ساله دیده می شه. الگوی برگشت مریضی غیرقابل پیش بینیه و ممکنه حتی پس از ۵ سال و بیشتر، هنوز دوره های برگشت اتفاق بیفتن.

 

شکلای جور واجور آنژیوادم

آنژیوادم یعنی ادم پوست، بافت زیر جلدی، مخاط و زیر مخاط

 

سه نوع آنژیوادم ارثی هست. که هرکدوم دلیل و علائم خاص خود رو داره.

آنژیوادم نوع ۱

آنژیوادم ارثی (نوع ۱) بر اثر موتاسیون در ژن SERPING1 ایجاد می شه. این ژن مسئول تولید پروتئین کنترل کننده C1ه. کنترل کننده C1 بخشی از سیستم کمپلمان بدنه (پروتئینای کوچیکی که به ایمنی بدن کمک می کنن). و بطور خاص به کنترل التهاب کمک می کنه.

 

افراد گرفتار به نوع ۱ این پروتئین کنترل کننده C1 رو ندارن و در نتیجه نمی تونن التهاب رو کنترل کنن.

 

آنژیوادم نوع ۲

افراد در نوع ۲ هم موتاسیونی در ژن SERPING1 دارن. اینا می تونن اندازه کافی از C1 رو بسازن ولی این پروتیئن کارکرد درستی نداره.

 

آنژیوادم نوع ۳

در نوع ۳ مشکلی در کنترل کننده C1 دیده نمی شه، عوضش، چند دلیل محتمل دیگه داره. این نوع از پایه در خانوما اتفاق می افته و می تونه در بارداری و یا مصرف داروهای کنترل بارداری بدتر شه.

 

هم اینکه با موتاسیون در ژن عامل ۱۲ همراه س. عامل ۱۲ در روند بستن خون کمک می کنه ولی می تونه التهاب رو هم تحریک کنه. در افراد گرفتار به نوع ۳ آنژیوادم ارثی مقدار بسیار خیلی از عامل ۱۲ ساخته می شه.

 

سه نوع آنژیوادم ارثی هست که هرکدوم دلیل و علائم خاص خود رو داره

 

علائم انژیوادم ارثی رو میشه برحسب محل التهاب دسته بندی کرد.

 

• تورم ممکنه شکم، صورت، گلو، انداما و روده ها رو درگیر کنه. یه حمله تورم ممکنه حتی تا چهار روز دووم داشته باشه.

 

• علائم تورم روده ها: درد شدید شکم، کم آبی (دهیدراتاسیون)، اسهال، شوک (در موارد شدید).

 

• هلیکو باکتر (باکتر موجود در معده) می تونه حملات روده ای رو شروع کنه. درمان این باکتری در کاهش حملات خوبه.

 

• علائم التهاب گلو: خشونت صدا، مشکل بودن بلع، مشکل بودن تنفس.

 

• بقیه علائم عبارتند از تورم در: پاها، دستا، چشما، گلو و زبون. معمولا خارش یا بثورات کهیری ندارن.

مشکلات حملات آنژیو ادم ارثی

حملات می تونن تهدید کننده زندگی باشن. تورم در ناحیه لو ممکنه باعث اشکال در تنفس شه. اقدام سریع به شکل لوله گذاری نای یا انجام تراکئوستومی می تونه نجات بخش باشه.

در موارد شوک هیپوولمیک بدلبل از دست رفتن خون از عروق، جایگزینی با مایعات لازمه.

 

تشخیص آنژیوادم

با انجام آزمایشایی در خون میشه اندازه و کارکرد کنترل کننده C1 رو بررسی کرد. از اونجا که کنترل کننده C1 بخشی از سیستم کمپلمانه اندازه گیری بعضی اجزائ کمپلمان می تونه به تشخیص کمک کنه. 

 

بررسی ژنتیک ملکولی می تونه تشخیص رو اثبات کنه.

 

واکنشای آلرژیک مخصوصا آنژیوادم

 

درمان آنژیوادم

♦ حملات زیاد شدید با اپی نفرین و دوز بالای آنتی هیستامین درمان می شن.

 

♦  واسه آدمایی که حملات شدیدی دارن اپی پن یا اپی پن Jr تجویز کنین.

 

♦  افراد گرفتار باید دستبندی دارا باشن که شامل تشخیص مریضی آنژیوادم در اونا باشه.

 

♦  در موارد طولانی میشه آنتی هیستامین (مانند هیدروکسی زین) تجویز کرد.

 

♦  بعضی وقتا واسه سرکوب مریضی استروئید سیستمیک لازم می شه.

 

♦ در صورت هیپوتیروئید بودن مریض، لووتیروکسین شروع کنین.

جمع آوری: سلامت بیتوته

hidoctor.ir

ahvazgenetic.com

.

منبع :

آنژیوگرافی شامل تزریق ماده حاجب به داخل یه رگ خونی بزرگ، معمولا در پا، واسه کمک به بهتر دیده شدن رگهای خونی و جریان خون در اونا هستش. وقتی که ماده حاجب  تزریق شد رگها، بررسی می شه، و  آنژیوگرام  نامیده می شه. آنژیوگرافی مثل  سی تی اسکنه، اما ماده حاجب به یکی از وریدها  رو کمی قبل از تصویر اشعه ایکس  تزریق می شه.

بیماریهای قلب عروقی یکی از سه دلیل شایع مرگ و میر در کل دنیاس علل ایجاد بیماریهای قلبی عروقی بیشتر شامل دیابت ، فشار خون ، چربی خون ، مصرف سیگار ،چاقی ، کم تحرکی ، سابقه ژنتیکی وفامیلی بیماریهای قلبیه علایم بیماریهای عروق کرونر قلب بیشتر درد سینه درحین فعالیت ، تنگی نفس فعالیتی ، طپش قلب ، احساس سنگینی و سوزش قفسه سینه س.

آنژیو گرافی یا سی تی آنژیو؟

روشای مختلفی جهت برسی احتمال وجود عروق کرونر قلب هست که شامل تست ورزش ، استرس اکو کاردیوگرافی ، اسکن ، تالیوم ، سی تی آنژیو و آنژیو گرافی .

بین تموم روشای تشخیصی بهترین و دقیق ترین روش تشخیص گرفتگی عروق آنژیوگرافیه ولی همه بیماران نیازمند انجام آنژیوگرافی جهت تشخیص وجود یا نبود وجود تنگی عروق کرونر هستن؟

جواب منفیه . هرچند آنژیوگرافی بهترین و دقیقترین راه تشخیص گرفتگی عروق کرونر قلبه ولی بسته به شرایط بالینی وعلایم بیمارازروشای دیگه هم میشه استفاده کرد دراین میان بیشتر در مورد فرق آنژیو گرافی و سی تی آنژیو سوال و بحث هست که منتهی به پریشونی و گیجی مریض می شه.

۱.سی تی آنژیو به نسبت آنژیوگرافی غیر تهاجمی تر تلقی می شه و نیاز به بستری نداره هرچند در روش آنژیوگرافی رادیال ( از راه دست ) مریض عصر همون روز قابل ترخیصه.

۲.اندازه ماده حاجب مصرفی جهت سی تی آنژیو بسیار بیشتر از آنژیوگرافی هستن که مشکلات کلیوی سی تی آنژیوگرافیرا بیشتر  می کنه و پس در صورت ضرورت در بیماران با مشکل کلیوی شاید آنژیو گرافی گزینه بهتریه.

۳.دقت آنژیوگرافی در آدمایی که استنت گذاری قبلی داشتن و یا آدمایی که رسوب کلسیم در جدارعروق اونا زیاده بسیار بیشتر از سی تی آنژیوه.

۴.مشکلات ناچیز و مینور آنژیوگرافی مانند کبودی وهماتوم در محل آنژیو گرافی بیشتر از سی تی آنژیوه.

۵.در آدمایی که آریتمیای قلبی و نامنظمی ضربان قلب دارن و یا تندی ضربان قلب دارن انجام سی تی آنژیو ممکن نیس و یا دقیق نیس.

۶.در کل دقت آنژیوگرافی بیشتر از سی تی آنژیوه وعموما بیشتر مریضایی که سی تی آنژیو برگشت می شن آخر تحت آنژیو گرافی قرار میگیره با این حال انتخاب روش تشخیصی واسه آنژیوگرافی و سی تی آنژیو با نظر دکتر معالج و با در نظر گرفتن شرایط بیماره که بهش پیشنهاد می شه.

می دونستین؟

۱. می دونستین دست کم یه چهارم مریضایی که با سکته قلبی به اورژانس مراجعه می کنن هیچ سابقه یا علامتی از مریضی قلبی نداشتن؟

۲. می دونستین قسمت خیلی از مریضایی که دیالیز می شن افراد گرفتار به فشار خون بودن که یا از فشارخون خود اطلاع نداشتن یا داروهای خود رو خوب استفاده نکردن و یا بر خلاف به کار گیری دارو, فشار خون اونا خوب کنترل نشده؟

۳. می دونستین بیماران گرفتار به فشار خون در صورت افزایش چربی خون و نبود کنترل اون ممکنه فشار خون اونا بیشتر زیاد شه؟

۴. می دونستین اصل دست کم ۴۰-۲۵% از دلیلای سکته های مغزی ، قلبیه؟

۵. می دونستین دست کم ۵۰% از دلیلای سنکوپ ،قلبی عروقیه؟

۶. می دونستین یکی از مهمترین عوامل ایجاد سکته های قلبی ، استرسای شدید روحیه؟

۷. می دونستین داشتن استنت داخل عروق کرونر قلب منعی جهت MRI نیس؟

۸. می دونستین احتمال گرفتگی دوباره استنتای دارویی نسل جدید زیر ۷%  بوده و تقریبا برابر رگهای پیوندی شریانی در جراحی قلب است ؟

۹. می دونستین مصرف همزمان امپرازول با پلاویکس ممکنه اثر پلاویکس رو کم کنه؟

۱۰. می دونستین ورزش و فعالیتای ورزشی با نظر دکتر معالج قلب احتمال برگشت دوباره بیماریهای قلبی رو در آدمایی که عمل جراحی قلب باز شدن و یا استنت گذاری شدن رو کم می کنه؟

۱۱. می دونستین کمبود ویتامین D  دلیل شدید شدن اندازه درگیری عروق کرونر و وسعت اون در بیماران قلبی می شه؟

۱۲. می دونستین که قطع عضو در بیماران دیابتی بدلیل زخم پای دیابتی تقریبا دردنیا به صورت خیلی نادر اتفاق میفته و کلی بیماران با آنژیو گرافی و آنژیو پلاستی زخم پا بهبود پیدا میکنه.

منبع : hidoctor.ir

روشی واسه مشاهده عروق خونی پس از تزریق یه رنگ radioopaque که  روی اشعه ایکس به تشریح انجام می شه. این روش می تونه در نگاه کردن عروق  در خیلی از  نقاط بدن ، از جمله مغز، گردن (carotids)، قلب، آئورت، قفسه سینه، مدار ریوی، کلیه، دستگاه گوارش، و اندام های دیگه مهم باشه.کار مهم دستگاه آنژیوگرافی یا رگ نگاری  تصویربرداری از رگهای خونیه. دستگاه آنژیوگرافی خیلی با اهمیته و باید  هر چی زودتر به مشکلات و خرابی اون رسیدگی شه. در این وسیله روشای مختلفی  واسه تصویربرداری استفاده می شه که در این بخش با اون آشنا میشین.

Fluorescein Angiography

آنژیوگرافی فلورسین به خاطر تشخیص مشکلات شبکیه چشم و بیماریای مربوط به سیستم خونرسانی اون انجام می شه .

ماده سدیم فلورسین ( sodium Fluorescein ) به وسیله سرنگ به داخل ورید در دست مریض تزریق می شه . این ماده به سمت عروق خونی چشم جریان پیدا میکنه .

در این آزمون نیاز به به کار گیری اشعه x نیس . عوضش ، مجموعه سریعی از عکسهای فتوگرافی close-up از چشم مریض جفت و جور می شه .

در این آزمون در دو نوبت فتوگرافا جفت و جور می شن . مجموعه اول بدون این دست اون دست کردن بعد از تزریق دارو و مجموعه دوم تقریباً ۲۰ دقیقه بعد از اینکه ماده از سیستم عروقی مریض منتقل شده جفت و جور می شه . آزمون حدود یه ساعت به طور میرسه .

آنژیوگرافی بطن چپ(  Ventriculography )

نماهای ْ و RAO 30    ْ با زاویه کرانیال ۲۵ تا ْ۳۰ LAO 60

– ۱۳ در ثانیه  ۱۵ ml 45-40 ماده حاجب

با آهنگ ml تزریق

شریانای کرونری

به خاطر نمایان کردن مناسب شریان کرونری چپ و شاخه های LAD و Circumflex  اون در نماهای

با زاویه زیاد همراه با   *۳۰-۲۵RAO با زاویه کم و RAO با زاویه زیاد، قدامی_ خلفی ، LAO

زاویه در جهت کرانیال آنژیوگرام جفت و جور می شه.

شریان کرونری راست رو معمولا میشه در نماهای LAO و ْ۶۰ RAO ْ۳۰   دید.

۹ -۷ ماده حاجب تزریق می شه. ml

قوس آئورت

نماهایRAO و  ۶-۳ ، FPS،  با LAO

تزریق ۲۰ میلی لیتر در ثانیه و حجم کلی ۲۵ میلی لیتر

شریان ساب کلاوین یا بی نام( ( innominate

نماهای روبرو و ابلیک

و حجم کلی ۱۰ میلی لیتر ۵ml/s تزریق

شریان ورتبرال

lateralنماهایtown و

۱۰mlبا حجم کلی ۷ml/s تزریق

شریانهای کاروتید

گردش خون اکستراکرانیال

نماهای روبرو و لترال و در صورت ضرورت ابلیک

تزریق ۵ml/s با حجم کلی ۷ml

گردش خون اینتراکرانیال

نماهای فرونتال(تیوب به مقداری که سقف اربیت روی پتروس بیفته زاویه میگیره)و لترال

۱۰mlبا حجم کلی۷ml/sتزریق

آئورت شکمی

APآنژیوگراما در نماهای و در صورت ضرورت ابلیک و لترال جفت و جور می شه

۵۰-۴۰میلی متر ماده حاجب با آهنگ ۲۵-۲۰ میلی متردر ثانیه تزریق می شه

۲ FPSآنژیوگرام با  به مدت۴-۲ ثانیه،

۱FPS به مدت۵-۳ ثانیه،

۱/۲FPS به مدت ۸-۶ ثانیه جفت و جور می شه.

آنژیوگرافی سلکتیو رنال

در نمایAP باتزریق۵ml/s  با حجم کلی -۸۱۰ ml

با آهنگ ۲FPSبه مدت ۲ ثانیه واسه فاز شریانی و

۱/۲FPSبه مدت ۸ ثانیه واسه فازای نفروگرام و وریدی

منبع این مطلب

منبع : hidoctor.ir

آنژین قلبی سیگاریها ۲۰ برابر بقیه افراده

پزشکان اخطار دادن: خطر بروز بیماریهای قلبی در افراد سیگاری ۲۰ برابر همسالان غیر سیگاری اوناس.

 به گزارش سرویس «بهداشت و درمان» خبرگزاری دانشجویان ایران، خطر پوکی استخون و ورم مفاصل در زنان و مردان سیگاری و گسترش زخمای معده در این افراد بیشترست. مصرف دخانیات مقاومت دستگاه تنفسی در برابر عفونتها رو کاهش و دلیل پیدایش یا شدید شدن شکلای جور واجور بیماریهای تنفسی و ریوی می شه که از جمله این بیماریها میشه به برونشیت طولانی و آسم اشاره کرد. پزشکان میگن: کمتر از یه دقیقه پس از مصرف سیگار شدت ضربان قلب زیاد می شه. تماس با دود سیگار دور و بریا در دوران آبستنی ممکنه باعث کم وزنی نوزاد شه و هم اینکه سیگاری بودن پدر و مادر یه عامل خطر واسه مرگ شیرخوارانه. 

منبع:ایران سلامت
ویرایش و خلاصه کردن:

 به گزارش سرویس «بهداشت و درمان» خبرگزاری دانشجویان ایران، خطر پوکی استخون و ورم مفاصل در زنان و مردان سیگاری و گسترش زخمای معده در این افراد بیشترست. مصرف دخانیات مقاومت دستگاه تنفسی در برابر عفونتها رو کاهش و دلیل پیدایش یا شدید شدن شکلای جور واجور بیماریهای تنفسی و ریوی می شه که از جمله این بیماریها میشه به برونشیت طولانی و آسم اشاره کرد. پزشکان میگن: کمتر از یه دقیقه پس از مصرف سیگار شدت ضربان قلب زیاد می شه. تماس با دود سیگار دور و بریا در دوران آبستنی ممکنه باعث کم وزنی نوزاد شه و هم اینکه سیگاری بودن پدر و مادر یه عامل خطر واسه مرگ شیرخوارانه. 

منبع:ایران سلامت
ویرایش و خلاصه کردن:

جمع آوری به وسیله بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکا

چیزی که همه باید درباره مریضی ایدز بدونن
 
سلول چیه ؟
سلول ، واحد ساختمون اصلی تموم موجودات زنده است . همه موجودات زنده دارای سلول هستن. آدم دارای سلولهای مختلفی مثل گلبولهای قرمز و سلولهایی که پوست و اندامهای داخلی رو تشکیل میدن، هستش. سلولهای سفید خون بخشی از سیستم دفاعی هستن که به بدن کمک می کنن تا با عفونتا
مقابله کنن. سلولهای آدم می تونن اشکال مختلفی داشته باشن اما به طور عادی گرد هستن…

ویروس چیه ؟
ویروس ، موجود بسیار ریزی است که واسه تولید مثل نیاز به وارد شدن به یه سلول میزبان زنده داره. بعضی ویروسها دلیل مریضی در آدم می شن. ویروس ایدز در زندگی معمولی از راه تماسهای معمولی منتقل نمی شه. ویروس ایدز در بیشتر ترشحات بدن هست ولی ویروسی که در ترشحات هست نقش انتقال رو تعیین می کنه.
سیستم ایمنی چیه ؟
بدن آدم دارای یه سیستم قوی هستش که از اجزای مختلفی تشکیل شده است و مهمترین جزء اون سلولهای سفید خون یا همون گلبولهای سفید هستش. وظیفه این گلبولها مقابله با عوامل بیماریزا و نابود کردن اونا هستش . در صورت بروز بیماریهای جور واجور ، این گلبولها به همراه تولید کننده و وسیله دفاعی خاص از افزایش و رشد عوامل بیماریزا جلوگیری به عمل آورده و این عوامل رو نابود میسازن. ولی در مریضی ایدز گلبولهای سفید مستقیماً مورد حمله ویروس HIV قرار میگیره و به دلیل قدرت فوق العاده این ویروس ، در جنگ تسلیم شد، و به تدریج از تعداد این سلولها در خون کاسته می شه. در این حالت بدن پیش بسیار ضعیف شده و به محض تماس با عوامل بیماریزا به دلیل ویرانی سیستم ایمنی ، دچار عفونتهای خیلی بد و کشنده می شه.
HIVچیست؟
عبارت است از یه واژه اختصاصی واسه ویروسی که باعث مریضی ایدز می شه.
H= Humans آدما، نه بقیه پستانداران
I= Immunodeficiency ضعف سیستم ایمنی
V= Virus ویروس
HIV ویروس مشکل ایمنی آدم است . یه ویروس قابل شناسایی که ضعیف کردن کننده سیستمهای ایمنی بدن است .
HIV گلبولهای سفید خون رو که بخش مهمی از سیستم ایمنی هستن، آلوده می کنه.
HIV از راه خون و غشاهای مخاطی ، مانند غشاهای لوله های تولید مثلی وارد بدن می شه و به یه جور گلبول سفید می چسبد.
AIDSچیست؟
AIDS یه جور مریضی بالینی است که دارای علایم و نشونه های مشخصی است . نام مریضی ( AIDS ) از حروف اول کلمات زیر گرفته شده است (به معنی مشکل ایمنی اکتسابی )
Acquired = A (اکتسابی ) گرفتن یا کسب کردن
Immuno = I (ایمنی ) سیستم ایمنی اتلاق می شه.
Deficiency = D (مشکل ) به معنی ضعیف شده یا کم است .
Syndrome = S (سندرم ) به نشونه ها و علایمی گفته می شه که مجموعه اونا حاکی از وجود یه مریضی با تظاهرات جور واجور است .
ایدز یه مریضی عفونی است که باعث تحلیل شدید توان و قدرت سیستم ایمنی بدن آدم شده و مریض رو در مقابل شکلای جور واجور بیماریها (عفونتهای فرصت طلب و سرطانها) بی دفاع ساخته و باعث از پای در اومدن فرد و مرگ ایشون می شه.
فرق آلودگی به HIV با ایدز چیه ؟
آلوده شدن به HIV از روی زورً به معنی اون نیس که شخص احساس مریضی کنه. افراد آلوده به HIV ممکن است سالها احساس سلامتی کنن.
ایدز بیماریی است که در مراحل انتهایی عفونت با HIV رخ میده که فرد به شدت مریض می شه.
فعالیت :
دانش آموزان در گروه های کوچیک ، باتهیه پوستر، پمفلت ، نشریه ، روزنامه دیواری ، مدل یا شکلای جور واجور دیگری از پروژه های هنری ، اطلاعات موجود در این فعالیت آموزشی رو انتقال بدن. راه دیگه این است که دانش آموزان براساس فعالیت کلاسی مورد توجه به طراحی یه قطعه نمایش بپردازند.
راههایی که از راه اون ویروس ایدز منتقل می شه:
۱ـ از راه رابطه جنسی مراقبت نشده با فرد آلوده به ویروس ایدز
۲ـ از راه مادر آلوده به ویروس (هنگام حاملگی ، زایمون و شیردهی )
۳ـ از راه انتقال خون و فرآورده های خونی
۴ـ از راه وسیله برنده و نافذ پوست آلوده
فعالیت :
از دانش آموزان بخواین از راه بارش فکری فعالیتهایی که موجب انتقال ویروس ایدز به بدن می شه رو در جدول زیر کامل کنن.
سوزن آلوده
ابزاربرنده ونافذپوست آلوده
انتقال خون
راههایی که از راه اون ویروس ایدز منتقل نمی شه:
۱ـ تماسهای عادی اجتماعی مانند: زندگی تو یه خونه با افراد آلوده ، مسافرت با وسایل نقلیه عمومی و شلوغ ، دوستی عادی در جامعه و…
۲ـ استفاده از مکانهای مشترک مانند: توالت ، حموم ، استخر شنا و…
۳ـ تماس با ترشحات اشکی و بزاقی افراد گرفتار
۴ـ قرار گرفتن در برابر عطسه و سرفه افراد گرفتار
۵ـ گزش حشرات
فعالیت :
از دانش آموزان بخواین از راه بارش فکری فعالیتهایی که موجب انتقال ویروس ایدز به بدن نمی شه رو ارائه کنن.
سوارشدن دراتوبوس شلوغ
استخرشنا
استفاده از تلفن
گزش پشه
علائم بالینی مریضی ایدز :
یه یا چند علامت از علائم زیر، ممکن است مربوط به مریضی ایدز باشه. در هر حال تشخیص این مریضی فقط رو دوش دکتر متخصص است چون این علایم ممکن است در آدمایی که به ایدز گرفتار نیستن هم یافت شه.
ـ تب طولانی بیش از یکماه
ـ عرق شبونه فراوون
ـ ضعف ، بی حالی و خستگی شدید به مدت طولانی
ـ از دست دادن بیش از ۱۰% وزن بدن در مدت یکماه
ـ اسهال طولانی و طولانی بیش از یکماه
ـ بثورات پوستی خارش دار
ـ زخمای دهانی
ـ تب خال
ـ تورم غدهای لنفی
ـ عفونتهای قارچی دهن و گلو
تشخیص مریضی ایدز :
افراد آلوده به عفونت HIV رو با آزمایش پادتن HIV که یه نوع آزمایش خون است ، تشخیص میدن. این در حالی است که فرد گرفتار ممکن است ظاهری سالم و حتی سرحال داشته باشه. دستگاه ایمنی بدن واسه ساختن پادتن به زمان نیاز داره. پس ، اگه فردی که رفتار پرخطر داشته ونگران آلودگی خود به HIVه ، بهتره به کارشناسان مشاوره ایدز مراجعه کنه.
گروه های در برابر خطر:
مریضی ایدز کلیه جوامع رو تهدید می کنه و هر انسانی می تونه در برابر خطر آلودگی و یا مریضی ایدز قرار گیرد ولی بعضیا از افراد، از احتمال آلودگی یا مریضی بیشتری بهره مند هستن که عبارتند از :
ـ دریافت کنندگان خون ، فرآورده های خونی
ـ افراد بی بند و بار و جوانان منحرف
ـ همسران و کودکان افراد آلوده به HIV
ـ نوزادان مادران آلوده به HIV
ـ معتادان تزریقی
ـ کلیه مشاغل در رابطه با پزشکی و پیراپزشکی
ـ استفاده کنندگان از سرنگ ، تیغ و یا مسواک و خلال دندون مشترک با افراد آلوده و مریض
ـ رانندگان بین المللی ، مسافرین خارجی بی هدف
ـ آدمایی که با روشای غیراستریل اقدام به سوراخ کردن گوش ، خالکوبی ، ختنه و حجامت می کنن.
درمان ایدز :
تا الان درمان قطعی مریضی شناخته نشده است و در حال حاضر تنها داروهای ضد ویروسی در دسترس هستش که ورود به مرحله مریضی رو تأخیر میندازه.
راه های پیشگیری از مریضی ایدز :
واسه پیشگیری از مریضی ایدز، آموزش مهارتهای زندگی خیلی مهم است . چون افراد در برخورد با هیجانات زندگی ، گزینه های متفاوتی رو در پیش رودارند. که ً همه اونا به طور مطلق خوب یا بد نیستن. انتخاب هر گزینه عواقبی به دنبال داره که ممکن است بی اهمیت یا سرنوشت ساز باشه. به طور مثال توانایی اراده کردن درست یکی از مهارتهای مهم زندگی است . میشه در برخورد با هیجانات زندگی ، گزینهٔ بی بند و باری جنسی رو که منتهی به مریضی ایدز می شه، انتخاب کرد یا پای بند به زندگی خانوادگی رو انتخاب کرد که فرد رو از دچار شدن به مریضی ایدز و دیگه بیماریهای آمیزشی محفوظ نگه می داره.
باید دونست که ایدز دارو و درمانی نداره و تنها راه مقابله با اون پیشگیری است و باید با شناخت این مریضی ، راه های انتقال و پیشگیری اون و آموزش به دور و بریا مون با این مریضی مقابله کرد.
نوجوانان عزیز می دونین در هر دقیقه ۵ فرد جوون در جهان به ویروس ایدز آلوده می شن. پس با افزایش آگاهی خود بر علیه این مریضی بسیج شید

منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:

ویروس چیه ؟
ویروس ، موجود بسیار ریزی است که واسه تولید مثل نیاز به وارد شدن به یه سلول میزبان زنده داره. بعضی ویروسها دلیل مریضی در آدم می شن. ویروس ایدز در زندگی معمولی از راه تماسهای معمولی منتقل نمی شه. ویروس ایدز در بیشتر ترشحات بدن هست ولی ویروسی که در ترشحات هست نقش انتقال رو تعیین می کنه.
سیستم ایمنی چیه ؟
بدن آدم دارای یه سیستم قوی هستش که از اجزای مختلفی تشکیل شده است و مهمترین جزء اون سلولهای سفید خون یا همون گلبولهای سفید هستش. وظیفه این گلبولها مقابله با عوامل بیماریزا و نابود کردن اونا هستش . در صورت بروز بیماریهای جور واجور ، این گلبولها به همراه تولید کننده و وسیله دفاعی خاص از افزایش و رشد عوامل بیماریزا جلوگیری به عمل آورده و این عوامل رو نابود میسازن. ولی در مریضی ایدز گلبولهای سفید مستقیماً مورد حمله ویروس HIV قرار میگیره و به دلیل قدرت فوق العاده این ویروس ، در جنگ تسلیم شد، و به تدریج از تعداد این سلولها در خون کاسته می شه. در این حالت بدن پیش بسیار ضعیف شده و به محض تماس با عوامل بیماریزا به دلیل ویرانی سیستم ایمنی ، دچار عفونتهای خیلی بد و کشنده می شه.
HIVچیست؟
عبارت است از یه واژه اختصاصی واسه ویروسی که باعث مریضی ایدز می شه.
H= Humans آدما، نه بقیه پستانداران
I= Immunodeficiency ضعف سیستم ایمنی
V= Virus ویروس
HIV ویروس مشکل ایمنی آدم است . یه ویروس قابل شناسایی که ضعیف کردن کننده سیستمهای ایمنی بدن است .
HIV گلبولهای سفید خون رو که بخش مهمی از سیستم ایمنی هستن، آلوده می کنه.
HIV از راه خون و غشاهای مخاطی ، مانند غشاهای لوله های تولید مثلی وارد بدن می شه و به یه جور گلبول سفید می چسبد.
AIDSچیست؟
AIDS یه جور مریضی بالینی است که دارای علایم و نشونه های مشخصی است . نام مریضی ( AIDS ) از حروف اول کلمات زیر گرفته شده است (به معنی مشکل ایمنی اکتسابی )
Acquired = A (اکتسابی ) گرفتن یا کسب کردن
Immuno = I (ایمنی ) سیستم ایمنی اتلاق می شه.
Deficiency = D (مشکل ) به معنی ضعیف شده یا کم است .
Syndrome = S (سندرم ) به نشونه ها و علایمی گفته می شه که مجموعه اونا حاکی از وجود یه مریضی با تظاهرات جور واجور است .
ایدز یه مریضی عفونی است که باعث تحلیل شدید توان و قدرت سیستم ایمنی بدن آدم شده و مریض رو در مقابل شکلای جور واجور بیماریها (عفونتهای فرصت طلب و سرطانها) بی دفاع ساخته و باعث از پای در اومدن فرد و مرگ ایشون می شه.
فرق آلودگی به HIV با ایدز چیه ؟
آلوده شدن به HIV از روی زورً به معنی اون نیس که شخص احساس مریضی کنه. افراد آلوده به HIV ممکن است سالها احساس سلامتی کنن.
ایدز بیماریی است که در مراحل انتهایی عفونت با HIV رخ میده که فرد به شدت مریض می شه.
فعالیت :
دانش آموزان در گروه های کوچیک ، باتهیه پوستر، پمفلت ، نشریه ، روزنامه دیواری ، مدل یا شکلای جور واجور دیگری از پروژه های هنری ، اطلاعات موجود در این فعالیت آموزشی رو انتقال بدن. راه دیگه این است که دانش آموزان براساس فعالیت کلاسی مورد توجه به طراحی یه قطعه نمایش بپردازند.
راههایی که از راه اون ویروس ایدز منتقل می شه:
۱ـ از راه رابطه جنسی مراقبت نشده با فرد آلوده به ویروس ایدز
۲ـ از راه مادر آلوده به ویروس (هنگام حاملگی ، زایمون و شیردهی )
۳ـ از راه انتقال خون و فرآورده های خونی
۴ـ از راه وسیله برنده و نافذ پوست آلوده
فعالیت :
از دانش آموزان بخواین از راه بارش فکری فعالیتهایی که موجب انتقال ویروس ایدز به بدن می شه رو در جدول زیر کامل کنن.
سوزن آلوده
ابزاربرنده ونافذپوست آلوده
انتقال خون
راههایی که از راه اون ویروس ایدز منتقل نمی شه:
۱ـ تماسهای عادی اجتماعی مانند: زندگی تو یه خونه با افراد آلوده ، مسافرت با وسایل نقلیه عمومی و شلوغ ، دوستی عادی در جامعه و…
۲ـ استفاده از مکانهای مشترک مانند: توالت ، حموم ، استخر شنا و…
۳ـ تماس با ترشحات اشکی و بزاقی افراد گرفتار
۴ـ قرار گرفتن در برابر عطسه و سرفه افراد گرفتار
۵ـ گزش حشرات
فعالیت :
از دانش آموزان بخواین از راه بارش فکری فعالیتهایی که موجب انتقال ویروس ایدز به بدن نمی شه رو ارائه کنن.
سوارشدن دراتوبوس شلوغ
استخرشنا
استفاده از تلفن
گزش پشه
علائم بالینی مریضی ایدز :
یه یا چند علامت از علائم زیر، ممکن است مربوط به مریضی ایدز باشه. در هر حال تشخیص این مریضی فقط رو دوش دکتر متخصص است چون این علایم ممکن است در آدمایی که به ایدز گرفتار نیستن هم یافت شه.
ـ تب طولانی بیش از یکماه
ـ عرق شبونه فراوون
ـ ضعف ، بی حالی و خستگی شدید به مدت طولانی
ـ از دست دادن بیش از ۱۰% وزن بدن در مدت یکماه
ـ اسهال طولانی و طولانی بیش از یکماه
ـ بثورات پوستی خارش دار
ـ زخمای دهانی
ـ تب خال
ـ تورم غدهای لنفی
ـ عفونتهای قارچی دهن و گلو
تشخیص مریضی ایدز :
افراد آلوده به عفونت HIV رو با آزمایش پادتن HIV که یه نوع آزمایش خون است ، تشخیص میدن. این در حالی است که فرد گرفتار ممکن است ظاهری سالم و حتی سرحال داشته باشه. دستگاه ایمنی بدن واسه ساختن پادتن به زمان نیاز داره. پس ، اگه فردی که رفتار پرخطر داشته ونگران آلودگی خود به HIVه ، بهتره به کارشناسان مشاوره ایدز مراجعه کنه.
گروه های در برابر خطر:
مریضی ایدز کلیه جوامع رو تهدید می کنه و هر انسانی می تونه در برابر خطر آلودگی و یا مریضی ایدز قرار گیرد ولی بعضیا از افراد، از احتمال آلودگی یا مریضی بیشتری بهره مند هستن که عبارتند از :
ـ دریافت کنندگان خون ، فرآورده های خونی
ـ افراد بی بند و بار و جوانان منحرف
ـ همسران و کودکان افراد آلوده به HIV
ـ نوزادان مادران آلوده به HIV
ـ معتادان تزریقی
ـ کلیه مشاغل در رابطه با پزشکی و پیراپزشکی
ـ استفاده کنندگان از سرنگ ، تیغ و یا مسواک و خلال دندون مشترک با افراد آلوده و مریض
ـ رانندگان بین المللی ، مسافرین خارجی بی هدف
ـ آدمایی که با روشای غیراستریل اقدام به سوراخ کردن گوش ، خالکوبی ، ختنه و حجامت می کنن.
درمان ایدز :
تا الان درمان قطعی مریضی شناخته نشده است و در حال حاضر تنها داروهای ضد ویروسی در دسترس هستش که ورود به مرحله مریضی رو تأخیر میندازه.
راه های پیشگیری از مریضی ایدز :
واسه پیشگیری از مریضی ایدز، آموزش مهارتهای زندگی خیلی مهم است . چون افراد در برخورد با هیجانات زندگی ، گزینه های متفاوتی رو در پیش رودارند. که ً همه اونا به طور مطلق خوب یا بد نیستن. انتخاب هر گزینه عواقبی به دنبال داره که ممکن است بی اهمیت یا سرنوشت ساز باشه. به طور مثال توانایی اراده کردن درست یکی از مهارتهای مهم زندگی است . میشه در برخورد با هیجانات زندگی ، گزینهٔ بی بند و باری جنسی رو که منتهی به مریضی ایدز می شه، انتخاب کرد یا پای بند به زندگی خانوادگی رو انتخاب کرد که فرد رو از دچار شدن به مریضی ایدز و دیگه بیماریهای آمیزشی محفوظ نگه می داره.
باید دونست که ایدز دارو و درمانی نداره و تنها راه مقابله با اون پیشگیری است و باید با شناخت این مریضی ، راه های انتقال و پیشگیری اون و آموزش به دور و بریا مون با این مریضی مقابله کرد.
نوجوانان عزیز می دونین در هر دقیقه ۵ فرد جوون در جهان به ویروس ایدز آلوده می شن. پس با افزایش آگاهی خود بر علیه این مریضی بسیج شید

منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:

 

 کامل ترین اطلاعات در مورد اعتیاد به الکل

الکل یکی از شایعترین مواد مورد سوء مصرف در در دنیاست. اعتیاد به الکل بیشتر با عنوان الکلیسم نامیده می شه. الکل موجود در مشروبات الکلی اتانول اسمشه و از تخمیر میوه، سبزی و دانه های گیاهی به دست میاد.
مشروبات الکلی اندازه متفاوتی از الکل رو دارن. (مثلا آبجو ۵% ، شراب ۱۰-۱۵% و ویسکی و عرق حدود ۴۰% الکل داره.) . مشروبات الکلی به صورت بی رنگ یا به رنگهای متفاوتی تولید می شن.بعضی از افراد هم الکل طبی راکه مایعی بی رنگه ومصارف پزشکی داره رو با  نوشابه های جور واجور مخلوط می کنن.
نوع دیگری از الکل که  از چوب بدست میاد متانوله که الکل صنعتی نامیده میشه. با در نظر گرفتن سهولت دسترسی به این ماده و ارزون بودن بارها مورد سوءمصرف واقع میشه که ممکنه به کوری، اغماء و حتی مرگ منجرگردد.
آثار مصرف الکل :
مشکلات جسمی مصرف الکل: کاهش فشارخون، احساس گرما، تلو تلو خوردن هنگام راه رفتن.
مشکلات روانی مصرف الکل: رفتار ناجور، پرحرفی یا کم حرفی، حرف زدن نامربوط، معاشرتی شدن یا گوشه گیری و خشونت، مشکل تعادل و ناتوانی انجام حرکات ظریف، مشکل در توجه و حافظه.
مشکلات دراز مدت مصرف الکل:
مشکل خواب، بیماریهای معده (زخم معده)، درگیری مری و کبد، سوءتغذیه، افزایش فشارخون و خطر سکته قلبی و مغزی، ضعف عضلانی، ناتوانی جنسی و تأخیر در انزال، توهمات شنوایی، فراموشی پایدار، افزایش خطر سرطانهای سر و گردن و دستگاه گوارش.
 علائم ترک مصرف الکل:
اگه فردی پس از مصرف طولانی و زیاد الکل یهو اونو قطع کنه یا مقدار اونو یهویی کم کنه، به صورت میانگین پس از ۸-۶ ساعت علائم زیر بروز می کنه:
تعریق، افزایش ضربان قلب، لرزش شدید دستا، بی خوابی، تهوع و استفراغ، اضطراب، تشنج، توهمات شنوایی و بینایی.
چیجوری کمک کنیم؟
بمنظور پیشگیری از ایجاد فراموشی به وجود اومده به وسیله مصرف دراز مدت الکل ، هر فرد الکلی باید روزانه ۱۰۰میلی گرم ویتامین ۱B (تیامین) مصرف کنه و باید به مصرف کننده پیشنهاد کرد که اندازه مصرف روزانه یا هفتگی خود رو ثبت کنه.
دست کم دو روز در هفته استفاده نکنه، از مشروبات الکلی با درصد الکل کمتر استفاده کنه یا به صورت رقیق شده مصرف کنه. اگه فرد دچار مسمومیت شدید با الکل شده باشه به خاطر پشتیبانی تنفسی و توجه به آب و املاح و گرما بدن نظارت پزشکی لازمه.اگه قصد ترک الکل رو داشته باشن، نظارت روانپزشک واسه شروع داروهای مسکن و جلوگیری از بروز هذیون لازمه.
بقیه اطلاعات در مورد اعتیاد به الکل:
۷۲ ساعت  تا یه هفته پس از قطع مصرف یهویی الکل امکان بروز تشنج و حالتهای هذیانی شدیدی که ممکنه منتهی به مرگ شه، هست که نظارت تخصصی رو در این دوران اجباری می کنه .
شکایات منجربه مراجعه
• خلق دپرس
• عصبی شدن
• بی خوابی
• مشکلات جسمی مصرف الکل (زخم معده، گاستریت،مریضی کبدی)
• علایم بازگیری الکل (تعریق، لرزش، مریضی صبحگاهی، توهمات و تشنج)
 نشونه های وابستگی به الکل
-مشکل در کنترل کردن مصرف الکل
-علاقه وافر به مصرف الکل
-تحمل (نوشیدن مقادیر زیاد الکل بدون ظاهرشدن مسمومیت )
-بازگیری (اضطراب، لرزش، تعریق پس ازقطع مصرف )
– واسه بعضی بیماران که بدون موارد بالا هستن، کاهش مصرف الکل ممکنه مطلوب باشه.

اطلاعات لازم واسه مریض وخانواده
۱) وابستگی به الکل یه مریضی جدیه. قطع یا کم کردن از مصرف الکل فواید روانی وجسمی رو داره.
۲) نوشیدن الکل درزمان حاملگی می تونه به کودک آسیب بزنه.
۳) دربرخی موارد مصرف مضر الکل، حتی اگه علائم وابستگی وجودنداشته باشه، کاهش یا قطع مصرف همیشه مطلوبه .
۴) واسه مریضایی که دچار وابستگی به الکل هستن، هدف فقط ترک الکله.
۵) برگشت مصرف چیزی شایعه. کاهش یاقطع مصرف بیشتر نیازمند اقدامات مکرره. نتیجه اقدام، بستگی به انگیزه واعتماد به نفس مریض داره.
مشاوره با مریض وخانواده
۱) واسه کسائی که خواهان توقف فوری هستن:
• روز مشخصی رابرای توقف مصرف مشخص کنین.
• با مریض در مورد روشای دوری از مصرف و هم اینکه راه های مقابله با موقعیتای مشکل (مثل برخوردهای اجتماعی یا حوادث استرس آور) به بحث بپردازید.
• واسه کمک به مریض درجلوگیری از مصرف الکل، درباره روشی واسه کنار اومدن با حوادث استرس آور بدون به کار گیری الکل ویا طرز برخورد و جواب گویی به دوستائی که هنوز الکل می خورن، طرحای خاصی ارائه بدین.
• اعضای خونواده یا دوستائی رو که از قطع مصرف الکل پشتیبانی می کنن، شناسایی کنین.
۲) درصورتی که کاهش مصرف الکل هدفی عاقلانه تر به نظر می رسه،( یا درصورتی که تمایلی به قطع نداره):
• درباب هدفی مشخص واسه کاهش مصرف با ایشون گفتگو کنین (مثل این که بیشتر از دوبار در روز الکل مصرف نکنه ودرهر هفته دوروز از مصرف الکل احتراز کنه).
• به بحث درمورد روش هدف دارای احتراز یا کنار اومدن با موقعیتای خطرناک (مثل موقعیتای اجتماعی، حوادث استرس آور ) بپردازید.
• به معرفی روشای مراقبه شخصی و رفتارهایی که شامل مصرف بی خطرتر الکل هستن بپردازید (مثل محدود کردن زمان، نوشیدن یواش تر الکل ).
۳) واسه مریضایی که حالا علاقه مند به قطع یا کم کردن از مصرف نیستن:
• اونا رو رانده یا سرزنش نکنین.
• مشکلات طبی ویا اجتماعی به وجود اومده به وسیله مصرف الکل رو براشون روشن کنین.
• برخوردی غیر داورانه داشته باشین.
مشاوره با متخصص
بازگیری شدید از الکل (همراه با توهم وناپایداری سیستم عصبی خودکار) ممکنه نیاز به بستری  دربیمارستان واستفاده ازدوز بالاتر داروهای ضداضطراب داشته باشه.درصورت وجود مشکل روان پزشکی شدید یا باقی موندن علایم مشکل روان پزشکی پس از سم زدایی وقطع مصرف، مشاوره با روان دکتر رو مورد توجه بذارین.

منبع:pezeshk.us

جمع آوری پرتال اکاایران

جمع آوری پرتال اکاایران