عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه اگر شرکت‌ها بخواهند از مزایای جهانی شدن سرمایه برخوردار شوند و قابلیت آن را داشته باشند تا سهام خود را در بورس های معتبر جهانی عرضه نمایند و از این طریق بتوانند سرمایه‌های کم هزینه و بلند مدتی را جذب کنند، عواملی مانند یک برنامه ریزی منظم مدون تحت نظام حاکمیت شرکی ضررورت دارد. یک شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس بایستی بداند تا چه اندازه خود را با نظام حاکمیت شرکتی وفق داده می باشد، آیا این اصول و ضوابط با مبانی پذیرفته شده ببین المللی مطابقت دارد یا خیر؟ تبعیت از اصول و شیوه‌های مناسب نظام مزبور باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران می گردد و هزینه سرمایه را کاهش داده و موجب تقویت بازارهای مالی می گردد. نظام حاکمیت شرکتی بر ارزش بازار شرکت‌ها نیز اثر گذاشته و شرکت‌ها را وادار می‌نماید تا در جهت کارآیی بیشتر در محیطی رقابتی وارد و از این طریق سودی قابل توجه را نصیب خود نمایند (سجادی،1388). در اهمیت نظام حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با در نظر داشتن رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته می باشد. دورشکستگی شرکت‌های بزرگ از قبیل اندرون[1]، ورلدکام[2] و…… موجب شده بیش از پیش بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی تاکید گردد. به دنبال این ورشکستگی‌ها، کشورها به سرعت واکنش بازدارند نشان دادند و در امریکا لایحه سر بینز – آکسلی[3] در ژولای 2002 تصویب و از سال 2004 لازم الاجرا گردید (گرانت و ویسکانتی[4]،2006).

این نظام به عنوان یکی از مهم‌ترین سازو کارهای کنترلی و نظارتی می‌تواند عامل مهمی جهت بر پایی عدالت گردد. ایجاد و اجرای نظام مزبور برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه خصوصی سازی به ویژه از طریق انتشار سهم را دارند، به صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی می باشد. اگر چه سطح مالکیت شرکت‌های سهامی بزرگ‌تر در کل جامعه ایران فراگیر نشده می باشد اما واگذاری سهام عدالت و تحقق شعار عدالت محوری در سطح جامعه ضرورت در نظر داشتن نظام حاکمیت شرکتی را نشان می‌دهد. از طرفی، نظام مزبور باعث کاهش هزینه‌های سرمایه ای شده می باشد ودر نتیجه ارزش شرکت را افزایش می‌دهد که این موضوع منجر به جذب سرمایه گذاری شده واشتغال را به همراه دارد.

یکی از مکانیزم های مهم حاکمیت شرکتی ساختار مالکیت می باشد که انتظار می‌رود بر جنبه‌های مختلف مالی و غیرمالی مانند مدیریت موجودی‌ها و بهینه سازی ظرفیت انبارها تاثیرگذار باشد. مطالعه ارتباط مفروضی ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها و کشف ارتباط احتمالی آنها می‌تواند در ایجاد ارزشی برای شرکت‌های تولیدی و به تبع حفظ حقوق سهامداران موثر باشد و از آنجایی که این موضوع در تحقیقات پیشین کمتر مورد توجه بوده و انجام پژوهش‌های تجربی در این خصوص ضروری می‌نماید.

انبارها یکی از حیاتی‌ترین و اساسی‌ترین بخش‌های تولیدی می‌باشد. زیرا با ارزش‌ترین دارایی‌های مجموعه در آنجا نگهداری می گردد. لذا بهره گیری از بروزترین و بهترین روش‌های انبارگردانی و کنترل موجودی یکی از نیازهای اساسی صنایع تولیدی می‌باشد. تعریف استانداردها و محصولات ومدیریت موجودی انبار در راستای نیازهای تولید. حتی در بودجه ریزی و حفظ وسرمایه های مادی مجموعه تاثیر دارد.

[1] Enron

[2] WorldCom

[3] Sarbanes-Oxley

[4] Grant & Visconti

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

اهداف اساسی این پژوهش عبارت‌اند از:

تبین ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط مالکیت مدیریتی ومدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط سهامدار عمده ومدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام ومدیریت موجودی‌ها

مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید