عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-2- اهمیت موجودی کالا

شناسائی و ارزیابی صحیح موجودی مواد و کالا برای واحد تجاری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد زیرا نحوه سنجش و ارائه موجودی‌ها مواد و کالا اثار با اهمیتی در شناسای سود و زیان و وضعیت مالی واحد تجاری دارد (همتی،1385) و موجودی کالا از نظر ریالی، یکی از مهم‌ترین دارییهای موجود در ترازنامه شرکت‌های تولیدی و بازرگانی می باشد.به علاوه بهای تمام شده کالای فروش رفته یکی از مهم‌ترین هزینه‌های اغلب شرکت‌های به شمار می رود (نوروش،1385) و همچنین موجودی‌ها دارایی دیگری می باشد که نیازمند توجه دقیق مدیریت واحد تجاری – تولیدی می‌باشد. موجودی‌ها دو ویژگی مهم دارد که این ویژگی‌ها، بذل توجه خاص و همچنین طرح ریزی آن الزامی می کند. ویزگی اول، صرف مقدار معتنابهی از منابع واحد تجاری – تولیدی در موجودی‌هاست ویزگی دوم گردش موجودی‌هاست که بر خلاف دارییها ی غیر جاری،به گونه مداوم مصرف و مجددا جایگزین می گردد. در واحدهای تجاری نیز اقلام مختلف موجودی‌ها به فروش می‌رسد و سپس اقلام جدید خریداری و جایگزین آن می گردد.

2-3-3- طبقه بندی موجودی‌ها

طبقات موجودی که در ترازنامه گزارش می شوند وب‌های تمام شده این طبقات موجودی کالا به فعالیت‌های عملیاتی عادی شرکت بستگی دارد. شرکت‌های بازرگانی، معمولا کالا را به مقصود فروش مجدد به مشتریان، به شکل عمده و خرده فروشی خریداری می‌کنند

پیش روی در شرکت‌های تولیدی به جای خرید کالاهای ساخته شده به مقصود فروش مجدد،خود راسا به ساخت کالاهایی که فروخته خواهد گردید،اقدام می‌نمایند. در نتیجه،این شرکت‌ها معمولا از سه نوع موجودی کالا بهره گیری می‌کنند که هر یک از آنها به مرحله ای از فرایند تولید مربوط می‌باشند: مواد خام،کالای درجریان ساخت، کالای ساخته شده.

الف- مواد خام: شامل کالاها و موادی می باشد که هنوز وارد فرایند تولید نشده‌اند. اما نهایتا به صورت بخشی از محصول تولید شده درخواهند آمد.

ب- موجودی کالای در جریان ساخت

شامل واحدهای موجود در فرایند تولید می باشد که برای تکمیل شدن هنوز بایستی کارهایی روی آن صورت گیرد. بهای تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت معمولا شامل بهای تمام شده مواد اولیه به کار رفته در محصول نیمه ساخت، دستمزدی که برای تکمیل محصول مستقیما جذب می گردد و علاوه براین شامل سربار تولید قبل از تعیین مبلغ موجودی کالا در جریان ساخت می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج- موجودی کالای ساخته شده

شامل واحدهایی می باشد که تکمیل شده‌اند ودر پایان دوره حسابداری،در انتظار فروش به سر می‌برند بهای تمام شده کالای ساخته شده شامل بهای تمام شده مواد اولیه و دستمزدی که مستقیما به محصول تکمیل شده قابل ردیابی می باشد. به علاوه این بها شامل سربار تولید متحمله طی فرایند تولید نیز می‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

اهداف اساسی این پژوهش عبارت‌اند از:

تبین ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط مالکیت مدیریتی ومدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط سهامدار عمده ومدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام ومدیریت موجودی‌ها

مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری