عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 عملکرد سازمانی

امروزه در فضای رقابتی، سازمان ها در تلاشند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتقاء عملکرد سازمانی رونق یابند و خود را با تغییرات نوظهور انطباق دهند. بیشتر مطالعات گذشته در زمینه عملکرد سازمانی بر مبنای عملکرد مالی بوده اند، اگرچه شاخص های مالی چندان با اهداف راهبردی و بلند مدت یک سازمان هم بستگی ندارند و نمی توانند در شرایط حاد رقابتی مزیت برای سازمان ها ایجاد کنند (Wu & Lio,2010). همچنین اندازه گیری عملکرد سازمان بدون در نظرگرفتن اهداف سازمانی غیر ممکن می باشد(Skelavaj,Stembarger 2007). بعلاوه این دیدگاه به دلایلی زیرا: تشویق دیدگاه کوتاه مدت، فقدان تمرکز استراتژیک و عدم توانایی فراهم کردن داده در مورد کیفیت، پاسخگویی و انعطاف پذیری و شکست در فراهم کردن اطلاعات در مورد آن چیز که مشتریان خواهان آن هستند و چگونگی عملکرد رقبا، مورد انتقاد قرار گرفت(Fernandes et al,2006). در سالهای اخیر از کارت امتیازی متوازن (BSC) برای ارزیابی عملکرد وکاربرد روزافزون مباحث راهبردی مدیریتی با در نظر داشتن  چهار دیدگاه آن بهره گیری می گردد.کارت امتیاز متوازن چارچوبی جامع را برای مدیران فراهم می کند که راهبرد شرکت را به مجموعه منسجمی از معیارهای عملکردی ترجمه کند(Kaplan & Norton,1992).کارت امتیاز متوازن شامل چهار بخش عملکرد از دیدگاه مشتری، عملکرد ازدیدگاه مالی، عملکرد از دیدگاه فرآیندهای داخلی و عملکرد از دیدگاه رشد و یادگیری میشود. (Kaplan & Norton,1992). کارت امتیاز متوازن در مقایسه با سیستم ارزیابی سنتی که تنها شامل معیارهای مالی بود، به گونه ای طراحی شده می باشد که تصمیم گیری مدیران را از طریق هدایت توجه آن ها به ابعاد گسترده تری از عملیات شرکت، بهبود می بخشد. در این پژوهش نیز از کارت امتیازی متوازن برای عملکرد بهره گیری شده می باشد.

4-2 رهبری تحول گرا و عملکرد سازمانی

رهبری به یک مسئله مورد توجه میان جامعه آکادمیک و افراد پیشتاز مبدل شده می باشد و محققان به گونه گسترده ای آن را مورد پژوهش قرار داده اند. مطالعات متعددی دریافته اند که رهبری با وجود تاثیر بالا بر افراد و سازمان ها، تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی دارد. سبک رهبری و رفتار رهبر با کارکنان بر ایجاد مؤلفه هایی  همانند عملکرد، رضایت و ادراک نسبت به اثربخشی رهبران تأثیر داشته باشد(Bass,1987). اگرچه ادبیات، تاثیر بالای سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی را نشان داده می باشد؛ در سال های اخیر موضوعات مربوط به مطالعات رهبری تغییر کرده می باشد و با پذیرش فرق  بین رهبری  کلاسیک، تبادلی و تحول همراه گشته می باشد. مطالعات چنین نشان می دهند که سبک های رهبری تبادلی و تحول با رضایت و عملکردکارمند، اثربخشی سازمانی، حجم معاملات کارمند و رضایت مشتری مرتبط می باشد((Hartong & Prahalad.1994.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ممکن می باشد شرکت ها برای متناسب کردن منابع داخلی و قابلیت های خود با مسائل و مشکلاتی روبرو شوند(Wheelwright & Clark 1992).بعلاوه تخصیص سازمانی عامل موفقیت مهمی در ایجاد قابلیت ها و منابع داخلی و عملکرد سازمانی می باشد. دستیابی به چنین هدف یا چشم انداز سازمانی جهت دستیابی به عملکرد سازمانی به ارتباط قوی نیاز دارد(Hamel , Prahalad.1994). این موضوع تصریح دارد به اینکه سازمانها بایستی فراتر از حد انتظارات مشتریان پیش طریقه و بنیان جایگاه رقابتی خود را کشف نمایند. بعلاوه، رهبران بایستی دید واضحی از مسیرهای فعلی و آینده، دید استراتژیک و ادراک از اینکه به چه منابع و قابلیت هایی نیاز می باشد؛ دانش مورد نیاز شرکت و دیدی از اینکه چگونه شرکت به جایی که میخواهد برسد؛ داشته باشند. رهبری و چشم انداز یک شرکت به کاتالیزوری تبدیل می گردد که قدرت جایگاه بازار و عملکرد سازمانی را تحت کنترل در می آورد. پس هدایت و مدیریت چنین نیروی کار متنوع و محیط پرچالشی، عوامل مهم در تعیین عملکرد بالای شرکت ها هستند (Bass.1985). همچنین، رهبری تحول، غیر از اصلی رفتار رهبری موفق جهت تاثیر بر عملکرد سازمانی می باشد (Rok.2009).این مطالعه با این مفهوم در کوشش می باشد تا رهبری تحول و عملکرد سازمانی را بهم مرتبط سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی

مطالعه تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در شعب مرکزی بیمه های خصوصی در شیراز

2-3-1 اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری فرایند بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان

4-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

1-4-1 سؤال اصلی

رهبری تحول گرا و نوآوری چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارند؟

2-4-1 سؤالات فرعی

 1. رفتار آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 2. ویژگی آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 3. ترغیب ذهنی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 4. انگیزش الهام بخش چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 5. ملاحظات فردی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 6. نوآوری محصول و خدمات چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 7. نوآوری فرایند چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 8. نوآوری کلی سازمان چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی