عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه

قسمتی از متن پایان نامه :

 • مقدمه

در دنیای امروز مبادلات برون­مرزی بدون اینترنت و کارتهای اعتباری پذیرفته شده در سطح بین المللی امکان پذیر نیست. نتایج نشان دهنده ارتباط معنی­دار و معکوس میان تأثیر بهره گیری از ابزارهای جدید بانکداری الکترونیک بر نقدینگی در اقتصاد ایران هست. بایستی توجه داشت که بهره گیری از این ابزارهای جدید طی این چند سال نحوه دسترسی مشتریان بانکی را تغییر داده می باشد.

در سال های اخیر، طریقه رو به رشد بهره گیری از ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک در سیستم بانکی کشور قابل توجه می باشد، حال آنکه در طی این مدت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته می باشد و لذا این گمان می رود که ارتباط ای میان بهره گیری از ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک و رشد نقدینگی وجود داشته باشد.

در یک نگاه کلی می توان ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک را زیر مجموعه ای از کسب و کار الکترونیک که ارمغان فن­آوری اطلاعات می باشد، دانست. استقرار تجارت الکترونیک نیازمند بسترسازیهای مناسب اقتصادی، فنی، مخابراتی، حقوقی، انسانی و فرهنگی می باشد. بانکداری الکترونیک و به تبع آن پول الکترونیک و ابزارهای آن به عنوان یکی از مهمترین بسترهای لازم در زمینه تجارت الکترونیک، از طریق تسهیل در پرداخت و نقل و انتقال الکترونیکی وجوه معاملات اینترنتی می تواند زمینه رشد و توسعه تجارت الکترونیکی را بیش از پیش فراهم نماید. در نتیجه گسترش کاربرد پول الکترونیکی آثار اقتصادی،سیاسی، تجاری و اجتماعی چشمگیری به همراه خواهد داشت.

دراین پایان­نامه ضمن آشنایی و مطالعه طریقه به کارگیری و توسعه ابزارهای جدید پرداخت درسیستم بانکی بانک رفاه کارگران، جایگاه اثرات بهره گیری از ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک (خودپرداز، پایانه فروش و پایانه شعب) بر متغیر کلیدی و مهم مدیریت نقدینگی در بانک رفاه مورد مطالعه  قرار می­گیرد. در این راستا با بهره گیری از روش های اقتصادسنجی و به کارگیری تکنیک رگرسیون  اثرات بهره گیری از تکنولوژی های جدید بر نقدینگی می پردازیم و در بخش آخر نیز ضمن نتیجه گیری و ارائه اختصار مباحث، پیشنهادهای لازم جهت توسعه و به کارگیری ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک در بانک رفاه ارائه می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف پژوهش

هدف کلی : در این پژوهش به دنبال این هستیم که نشان دهیم گسترش بانکداری الکترونیک و توسعه ابزارهای بهره گیری از این سیستم­ها (خودپرداز، پایانه فروش, اینترنت و پایانه شعب) چه تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته می باشد.

اهداف جزئی : مطالعه وضعیت موجود و تاثیر اقدامات صورت گرفته در گذشته بر مدیریت حاکم بر نقدینگی بانک رفاه

ارائه راهکارهای بهینه سازی بهره­گیری از سیستم­های الکترونیکی در جهت افزایش کارایی نقدینگی در بانک رفاه

تشخیص طریقه آینده نگر و پیش بینی مسیر راه آینده با در نظر داشتن وضع موجود در بانک رفاه

 • سؤال های پژوهش

سوالات اصلی:

 • آیا ابزارهای بانکداری الکترونیکی تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته می باشد؟
 • پیشرفت کمی و کیفی ابزارهای بانکداری الکترونیک تا چه حدی در مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک رفاه، کنترل هزینه ها و به تبع آن افزایش سودآوری تاثیر داشته می باشد؟

سوالات فرعی:

 • طریقه تغییرات ابزارهای الکترونیک(کارتها، خودپرداز، پایانه فروش، پایانه شعب و …) چگونه بوده می باشد.
 • تراکنش های ریالی صورت گرفته توسط هر یک از این ابزارها چگونه بوده می باشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • کارمزدهای رد و بدل شده و وامهای دریافتی و پرداختی با بانک مرکزی و سایر بانکها به چه نحو بوده می باشد.
 • تغییرات بدهکاری و بستانکاری شعب در دوره مورد مطالعه چگونه بوده می باشد.
 • طریقه تغییرات نقدینگی و حجم دارایی کل شعب در دوره مورد مطالعه چگونه بوده می باشد.

مطالعه ارتباط میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه