عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

خود را در خواسته های مشتریان غوطه ور سازید

درک عمیق از خواست مشتریان به عنوان یک قابلیت محوری برای شرکت های خدماتی تلقی می گردد. این به معنی عبور از بازارهای سنتی و روش ها و ابزارهای قدیمی پژوهش از مشتری می باشد. این موضوع نیاز به یک رویکرد آینده نگر داشته می باشد و به گذشته برنمی گردد.

گام سوم- خلق و جمع آوری ایده ها

نوآوری متکی بر نظرات مشتریان در مقایسه با آن هایی که فقط بر اساس نکات فنی طرح ریزی می شوند شانس بالاتری برای موفقیت ساختار یافته و منظم دارد. اگر شما موفق شوید که مشتریان را در فرآیند نوآوری خود مشارکت دهید، هزینه های توسعه شما کاهش یافته و خدمتی جدید خلق می گردد که هم بهره گیری از آن آسان تر می باشد و هم احتمال موفقیت آن در بازار بیشتر می باشد.

گام چهارم-استراتژی، فرهنگ و تغییر سازمانی

چه در تولید محصولات و یا ارائه خدمات در این مرحله از نوآوری، ایده های جمع آوری شده بایستی از فیلتر یا دروازه های خاصی عبور کنند. البته ایده های مربوط به ارائه خدمات در مقایسه با محصول از فیلتر های متفاوتی عبور می کنند. در مدل ارائه شده در این بخش، دو نقطه اساسی و یا دو فیلتر پیشنهاد شده می باشد، یکی فیلتر استراتژی و دیگری فیلتر فرهنگ. این به آن معناست که بایستی ایده های ارائه شده از یک سو مطابق با استراتژی سازمان باشد و از سوی دیگر فرهنگ و هنجارهای ارائه خدمات به مشتری، پشتیبان ایده های سازگار با استراتژی سازمان باشد. در مورد نوآوری در خدمات، یک فیلتر سوم هم اضافه می گردد. این فیلتر آن می باشد که اگر نوآوری مورد نظر با فرهنگ سازمان در زمینه ارائه خدمت به مشتری تطابق کامل نداشته باشد، آیا سازمان می تواند فرهنگ خود را برای بهره گیری از آن نوآوری تغییر دهد؟ فرهنگ شرکت می تواند به عنوان بهترین و یا بدترین مزیت در فرآیند نوآوری تلقی گردد.

گام نهایی

آخرین قدم هایی که در فرآیند نوآوری خدمات هست، طراحی و ایجاد نمونه خدمت مورد نظر و آزمایش و کاربردی کردن آن می باشد. در این مرحله نیز همکاری مشتری از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. نمونه سازی برای ارائه خدمات جدید، نیازمند همکاری مشتری برای بهره گیری از آن نمونه و ارائه بازخورد به مجموعه جهت بهبود آن تا جایی که مورد تأیید مشتری قرار گیرد، می باشد ( نصیر زاده و ناجی، 1387: 109-122).

3-14-2-2- عوامل کلیدی موفقیت در نوآوری

 1. استراتژی و چشم انداز: [1]
 • اظهار یک چشم انداز روشن و توصیف مسیر استراتژیک. سازمان هایی که یک استراتژی فعالانه برای خلق آینده دارند، نوآورترند.
 1. هوش سازمانی (بینش سازمانی):[2]
 • تولید و فعالیت بر اساس اطلاعات مربوط و مناسب برای شناسایی راه های جدید برای مطالعه
 • کاهش عدم اطمینان ذاتی و ابهام و پیچیدگی نوآوری
 • شناخت رقبا و بازار
 1. مدیریت خلاقیت و ایده:[3]
 • توانایی غربال کردن ایده ها و موضوعات به پروژه های بالقوه، داشتن یک سیستم فعال جمع آوری ایده برای طرفداری از ایده های داخلی و خارجی
 1. سیستم و ساختارهای سازمانی:
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تیم های میان کارکردی
 • برقراری یک سیستم پاداش پرورش دهنده رفتار خلاق
 • توانایی طرفداری یک فرآیند نوآوری انعطاف پذیر

[1] .Vision & Strategy

[2] . Organizational intelligence

[3] . Creativity and idea management

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی

مطالعه تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در شعب مرکزی بیمه های خصوصی در شیراز

2-3-1 اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری فرایند بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان

4-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

1-4-1 سؤال اصلی

رهبری تحول گرا و نوآوری چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارند؟

2-4-1 سؤالات فرعی

 1. رفتار آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 2. ویژگی آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 3. ترغیب ذهنی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 4. انگیزش الهام بخش چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 5. ملاحظات فردی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 6. نوآوری محصول و خدمات چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 7. نوآوری فرایند چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 8. نوآوری کلی سازمان چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی