عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

9-2-2 استراتژی های نوآوری

افراد و سازمان ها می توانند از طرق مختلف صاحب ایده های نو و محصولات یا خدمات جدیدی شوند. از قبیل:

 • استراتژی تهاجمی[1]: افراد و سازمان هایی از این روش بهره گیری می کنند که علاقمندند از طریق نوآوری های انقلابی ( نوآوری هایی که در بازار یا صنعت به شیوه ای بخصوص تحول و دگرگونی اساسی ایجاد می کنند) و ارائه کالاهای جدید قبل از رقبا که اکثراً حاصل کوشش واحدهای پژوهش و توسعه بزرگ و مجهز می باشد، در بازار رقابت کنند.
 • استراتژی دفاعی: فرد یا سازمانی که قصد دارند با استراتژی دفاعی نوآوری کند، منتظر می ماند تا سازمان های پیشروی[2] بازار، کالاهای جدید خود را معرفی کنند و آن ها پس از رفع اشکالات، اشتباهات و نواقص آن ها، کالاهای خود را به بازار معرفی نمایند.
 • استراتژی وابسته[3]: بر اساس این استراتژی، سازمان ها محصولات جدیدی نمی سازند، مگر بر حسب سفارش مشتری.
 • استراتژی تقلیدی: افراد و سازمان هایی که این استراتژی را دنبال می کنند، بطور کامل، نوآوری های دیگران را تقلید می کنند و با قیمت ارزان تری عرضه می کنند.
 • استراتژی سنتی[4]: این استراتژی مطلوب افراد و سازمان هایی می باشد که بسیار وابسته به سنت ها هستند و علاقه ای به تغییر و تحول ندارند؛ مگر جهت کاهش هزینه ها.
 • استراتژی فرصت گرایانه: طرفداران استراتژی فرصت گرایانه دائم در جستجوی نیازهای بازار خاصی هستند که با حل آنها بتوانند فرصتی را خلق نمایند.

افراد و سازمان ها بایستی به این نکته توجه داشته باشند که سازمان های پیشرو تنها بر اساس یک یا دو نوع از استراتژی های فوق حرکت نمی کنند؛ زیرا می دانند تعمد بر یک استراتژی خاص باعث می گردد نتوانند ارزش نوآوری های پیشنهاد شده را به سرعت و به درستی درک کنند و بدین ترتیب بسیاری از فرصت ها را از دست خواهند داد ( صمدآقایی، 1385: 35-36).

10-2- 2مزایای نوآوری

نوآوری از عوامل مهم در بقای سازمان ها در محیط پررقابت کنونی می باشد. بسیاری از سازمان ها در سال های اخیر کوشش های بسیاری انجام داده اند تا کارمندان خود را تشویق به نوآوری نمایند(Gumusluoglu & LLsev,2099). شرکت هایی که ناتوان از دگرگونی خود یا صنعتشان هستند، در بهترین حالت« خودکردگان به کارایی» به شمار می آیند. اینها مرده و در حال مردن هستند، و نومیدان به شمار می آیند. آن ها خوراک دیگر شرکت های تخیل گری هستند که می توانند مهارت ها و دارایی های این گونخ شرکت ها را از نو آرایش دهند ( همل، ترجمه طوسی، 1381: 26).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] .Offensive

[2] .Pioneer

[3] . Dependent

[4] . Traditional

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی

مطالعه تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در شعب مرکزی بیمه های خصوصی در شیراز

2-3-1 اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری فرایند بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان

4-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

1-4-1 سؤال اصلی

رهبری تحول گرا و نوآوری چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارند؟

2-4-1 سؤالات فرعی

 1. رفتار آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 2. ویژگی آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 3. ترغیب ذهنی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 4. انگیزش الهام بخش چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 5. ملاحظات فردی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 6. نوآوری محصول و خدمات چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 7. نوآوری فرایند چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 8. نوآوری کلی سازمان چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی