عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

سطوح کلی نوآوری

«جنریچ آلتشولر »[1]   محقق روسی و مبدع تکنیک TRIZ[2] هنگام مطالعه دویست هزار سند ثبت اختراع متوجه گردید که نوآوری های انجام شده در این اسناد در پنج دسته تقسیم بندی می گردد و آن ها را به ترتیب زیر می توان توصیف نمود:

نوآوری های سطح یک: نوآوری هایی هستند که تنها با ارائه راه حل های واضحی که از بین چند انتخاب گزینش شده اند، به وجود آمده اند. در حقیقت بهبودهایی کوچکی در سیستم هایی که تغییر ماهیتی نیافته اند، به اقدام آمده می باشد معمولأ در این سطح از نوآوری، یک ویژگی خاص در سیستم، اصلاح یا تقویت می گردد. در نوآوری های سطح یک هیچ تناقصی تعریف یا حل نمی گردد؛ مثل افزایش قطر دیوار خانه ها به مقصود عایق بندی بیشتر. تحقیقات نشان داده می باشد  که 32 درصد از نوآوری ها از این نوع هستند.

نوآوری های سطح دو: این سطح از نوآوری ها معرف بهبودهایی کوچک در سیستم، هم زمان با کاهش تناقض ذاتی موجود در سیستم می باشد. راه حل های این سطح معمولاً با صدها بار آزمون و خطا حاصل می شوند و برای رسیدن به آنها داشتن اطلاعات لازم در یک زمینه فناوری کفایت می کند؛ مثل فرمان های قابل تنظیم در اتومبیل که برای راحتی بیشتر راننده طراحی شده اند. تحقیقات نشان داده می باشد که 45 درصد از نوآوری ها از این نوع هستند.

نوآوری های سطح سه: در این سطح از نوآوری، تناقض موجود در سیستم با معرفی چند عنصر کاملاً جدید حل می گردد و معمولاً از فناوری های وابسته به صنایع دیگر بهره گیری می گردد. چنین راه حل هایی، در صنعت مورد نظر جهش ایجاد می کند. در حقیقت این نوآوری از جایی خارج از محدوده ایده ها و قواعد پذیرفته شده در یک صنعت خاص کشف می گردد؛ مثل تعویض سیستم استاندارد انتقال قدرت اتومبیل به سیستم خودکار و یا قرار دادن کلاژ بر روی مته برقی. در حدود 18 درصد از نوآوری ها در این سطح هستند.

نوآوری های سطح چهار: در این سطح از نوآوری، مسائل از حوزه فناوری کشف می شوند، نه حوزه علم. راه حل ها به کلی خارج از الگوهای معمول در آن فناوری هستند و برای رسیدن به آن ها اصول کاملاً متفاوتی به کار گرفته می گردد. در این سطح، تناقض سیستم به گونه کامل از بین می رود؛ زیرا در سیستم جدید وجود آن غیر ممکن می باشد. در نوآوری های سطح چهار، اثرات و پدیده های فیزیکی را که قبلاً در آن حوزه کاری شناخت کمی از آن داشتند، به کار می گیرند؛ مثل تمیز کردن سطوح از طریق حفره سازی با امواج فراصوت که در سطح مورد نظر انفجارهای میکروسکوپی ایجاد می کنند و سطح از ذرات خارجی چسبیده به آن پاک می گردد. در بین نوآوری های انجام شده 40 درصد از نوع چهار می باشد.

 

 

نوآوری های سطح پنج: این سطح از نوآوری به خارج از محدوده دانش زمان خود تعلق دارد. برای دستیابی به این سطح از راه حل ها، به ده ها هزار ایده نیاز می باشد. این راه حل ها وقتی به وجود می آیند که پدیده ای جدید کشف و برای حل مشکل بکار گرفته گردد. مثل لیزرها و ترانزیستورها که باعث ایجاد سیستم ها و صنایع جدیدی می شوند. هر گاه یک راه حل سطح پنج شناخته گردد، متعاقباً راه حل های دیگری در سطوح پایین تر شناخته خواهد گردید. به گونه کلی شاید بتوان گفت در حدود 1 درصد از نوآوری ها در این سطح هستند( ترنینکو، زوسمن و زلاتین، ترجمه جعفری و دیگران، 1388:36).

[1] Genrich  Altshuller

[2].مخفف نام روسی یک تکنیک خلاقیت می باشد که ترجمه انگلیسی آن عبارت می باشد از:Theory of inoventive problem solving

به معنی « تئوری حل مسئله خلاقانه»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی

مطالعه تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در شعب مرکزی بیمه های خصوصی در شیراز

2-3-1 اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری فرایند بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان

4-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

1-4-1 سؤال اصلی

رهبری تحول گرا و نوآوری چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارند؟

2-4-1 سؤالات فرعی

 1. رفتار آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 2. ویژگی آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 3. ترغیب ذهنی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 4. انگیزش الهام بخش چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 6. ملاحظات فردی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 7. نوآوری محصول و خدمات چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 8. نوآوری فرایند چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 9. نوآوری کلی سازمان چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی