مطالعه ارتباط بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1 سطح افشا

2-1-1 خصوصیت های کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات

از مهمترین ویژگی های کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات می توان به موارد ذیل تصریح نمود:

قابل فهم بودن1[1]: برای‌ اینکه‌ ارائـه‌ اطلاعات‌ مالی‌ قابل‌ فهم‌ باشد لازم‌ می باشد‌ که‌ اقلام‌ به‌نحوی‌ مناسب‌ در یکدیگر ادغام‌ و طبقه‌بندی گردد. در ضمن، توان بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی بایستی در حد آگاهی‌ معقولی‌ در مورد فعالیتهای‌ تجاری و اقتصادی و نحوه‌ حسابداری‌ باشد.

قابل مقایسه بودن2[2]: صورتهای مالی یک شرکت بایستی با صورتهای مالی سالهای قبل و همچنین صورتهای مالی واحدهای تجاری مشابه خود قابل مقایسه باشد. برای این مقصود رعایت ثبات رویه در بکار بردن روشهای حسابداری و همچنین افشای مناسب رویه های حسابداری و ارقام مقایسه ای مورد نیاز می‌باشد3[3].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

     قابل اتکا بودن4: اطلاعات بایستی عاری از اشتباه  و تمایلات جانب داری با اهمیت باشد و اظهار صادقانه داشت باشد اطلاعات بایستی اثر معاملات و سایر رویدادهایی را که ادعا می کند بیانگر آن می باشد یا به گونه ای معقول انتظار می رود بیانگر آن باشد به گونه صادقانه اظهار کند

2-1-2 افشای مالی

افشای اطلاعات عبارت می باشد ازافشای اطلاعات اضافی مربوط به تجزیه و تحلیل مدیریت، یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مکمل، مفهوم عمومی تر افشاء توزیع و ارائه اطلاعات می باشد.حسابداران تمایل دارند از مفهوم محدودتری بهره گیری کنند و افشای اطلاعات مالی در مورد یک شرکت را گزارشگری مالی سالانه این شرکت‌ها  می دانند. مسائلی که در مورد عرضه اطلاعات در ترازنامه،صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد اظهار می شوند، مطابق دستورالعمل های ارائه شده، قابل شناسایی و اندازه گیری هستند.مقدار اطلاعاتی که بایستی افشاء گردد به مهارت بهره گیری کننده بستگی دارد.سه مفهومی که از افشاء برداشت  می گردد عبارت می باشد از افشای کافی، منصفانه و کامل. اصطلاح افشاء کافی بیشتر از بقیه مورد بهره گیری قرار می‌گیرد که به حداقل مقدار افشاء، تصریح دارد و با هدف گمراه کننده نبودن صورت‌های مالی مطابقت می کند. افشای منصفانه به هدف اخلاقی برخورد مساوی با همه بهره گیری کنندگان بالقوه در ارتباط با افشای اطلاعات مالی تصریح و افشای کامل به ارائه کلیه اطلاعات مربوط تصریح دارد (احمدپور،1386،12).

بحث افشا در گزارشگری مالی یکی از مباحث اصلی حسابداری می باشد که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد و بر اساس آن بایستی کلیه واقعیت های با اهمیت و مربوط در باره رویدادها و فعالیتهای مالی در گزارش تهیه شده توسط واحد تجاری به نحوی افشا گردد که اولاً امکان اتخاذ تصمیمهای آگاهانه را برای بهره گیری کننده از صورتهای مالی فراهم نماید و ثانیاً باعث گمراهی آنان نشود. افشا در گزارشهای مالی مستلزم ارائه اطلاعاتی می باشد که بیانگر بازدهی سرمایه موسسه و عملیات آن باشد. اطلاعات مزبور بایستی دربرگیرنده چنان اطلاعاتی باشد که قابلیت برآورد سود سهام سالهای آینده و همچنین طریقه تغییرها و بازگشت سرمایه را برای بهره گیری کنندگان امکان پذیر سازد. موارد افشاء مبنایی جهت تجزیه و تحلیل وقایع مالی و تفسیری می باشد که توسط سرمایه گذاران انجام می شود. به هر حال سرمایه گذاران برای انتخاب سهام و سرمایه گذاری به اطلاعات مناسبی در ارتباط با ترکیب های سرمایه گذاریها و سهام جهت ارزیابی ریسک شرکتهای تجاری، نیازمند هستند. بستانکاران و نهادهای دولتی عموماً قدرت فراهم کردن اطلاعات اضافی مورد نیاز خود را دارند.

در ارتباط با افشای اطلاعات سوال هایی مطرح می باشد که اهم آنها به تبیین زیر می باشد :

  • اطلاعات برای چه کسانی افشا گردد؟
  • هدف از افشای اطلاعات چیست؟
  • چه اندازه از اطلاعات بایستی افشا گردد؟

علاوه بر سوال های مزبور این سوال های که چگونه و چه موقع اطلاعات مالی بایستی افشا گردد نیز مهم می باشد. زیرا افشا اطلاعات بموقع مربوط مانع بی خبری از وقایع مهم و موجب اعتماد بیشتر بهره گیری کنندگان از گزارشهای مالی می گردد. صورتهای مالی اساسا برای صاحبان سهام ، سایر سرمایه گذاران،اعتبار دهندگان و سایر بستانکاران تهیه و ارائه می گردد اما کارکنان، مشتریان، ارگان های دولتی و سایرین نیز به خوبی از گزارشهای سالانه و یادداشتهای توضیحی آن بهره گیری برده و جزء بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی قرار می- گیرند. تصمیم های سرمایه گذاران بیشتر در ارتباط باخرید، فروش یا نگهداری سهام می باشد و تصمیم گیریهای اعتبار دهندگان اساساً به  افزایش مدت و اندازه اعتبار اعطایی به واحد تجاری مربوط میگردد. تصمیم های سهامداران معمولا به استخدام، استمرار و یا انفصال مدیریت و همچنین تایید یا عدم تایید سیاستهای آنها در زمینه تغییرهای عمده ایجاد شده مربوط می گردد.هدف از ارائه اطلاعات به کارکنان، مشتریان و سایرین به گونه مشخص فرموله نشده می باشد اما با وجود این اغلب فرض شده که اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای دیگران نیز مفید می باشد(عسگری، 280،1386- 279).

1.Undrestandability

  1. 2. Comparability
  2. 3. www.blogfa.com
  3. Being reliable

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف اصلی: تبین ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی وهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 اهداف جزیی

1) تبیین ارتباط بین سطح افشای شرکتها وهموار سازی سود

2) تبیین ارتباط بین به موقع بودن شرکتها و هموار سازی سود

3) تبیین ارتباط بین قابل اتکا بودن سطح افشاء وهموارسازی سود

 اهدف کاربردی

نتایج این پژوهش میتواند مورد بهره گیری مدیران مالکان و سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک‌ها و موسسات مالی قرار گیرد

ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید