آنژیوگرافی کرونر چیه؟ 

یه روش تشخیصی تهاجمی واسه بررسی عروق کرونر و تعیین اندازه انسداد عروقیه .جهت انجام آنژیوگرافی، مریض در بیمارستان مجهز بستری شده و پس از آزمایشات به عمل اومده و دست کم ۶ ساعت ناشتا بودن به بخش آنژیوگرافی منتقل می شه 

. پس از استریل کردن ناحیه کشاله ران ، پوشش مناسب روی مریض گذاشته شده و مریض به صورت بی حرکت روی تخت مجهز به دستگاه فلوروسکوپی (تصویربرداری با اشعه X ) دراز میکشه .سرخرگ فمورال در ناحیه کشاله ران پس از بی حسی موضعی سوراخ شده و یه وسیله لوله ای با قطر باریک (شیت) در سرخرگ قرار داده می شه .

کاتترهای تشخیصی (به طول ۵۰ سانتیمتر) از مجرای این وسیله وارد سرخرگ شده و با راهنمایی از فلوروسکوپی به داخل سرخرگای کرونر هدایت می شن . پس از ورود کاتتر به داخل سرخرگ کرونر، تزریق ماده حاجب از راه اون انجام شده و تصویربرداری همزمان با اشعه X انجام می شه . به این صورت تصویر سرخرگ کرونر و مشکلات اون روی مونیتور نشون داده شده و ثبت می شه. تزریق ماده حاجب و تصویربرداری به تعداد لازم تکرار شده و پس از پایان کار ، وسیله لوله ای(شیت) از پای مریض خارج شده و فشار دست به مدت ۱۰ دقیقه روی شریان سوراخ شده صورت میگیره تا خونریزی قطع شه.

با اینکه معمولاً عمل آنژیوگرافی بدون درد وناراحتی مریض انجام میشه، با این حال گاه هاً درهنگام تزریق ماده حاجب احساس تهوع واستفراغ ویا گرمی به مریض دست میده که خیلی سریعً برطرف می شه.

پس از انجام آنژیوگرافی مریض به بخش منتقل شده و یه کیسه شامل شن روی کشاله ران به مدت ۴ ۳ ساعت قرار داده می شه تا از خونریزی این ناحیه جلوگیری شه. مریض طی این مدت باید بی حرکت برروی تخت بخوابه (بسته به نظر دکتر از ۱۲ ۴ ساعت). اگه کار خاصی مثل آنژیوپلاستی و یا عمل جراحی در نظر نباشه ، روز بعد از عمل مریض قابل ترخیص بوده و میتونه فعالیت عادی رو داشته باشه و استحمام بلامانعه.

عمل آنژیوگرافی با امکانات موجود کم خطره با این حال در حدود ۱ درصد از موارد عوارضی مثل خونریزی داخلی از محل برش شریانی ، حساسیت به ماده حاجب ، آسیب عروق کرونری و… ایجاد می شه. درد در ناحیه آنژیوگرافی معمولا ناچیز بوده و به سرعت برطرف می شه . ضایعه پوستی خاصی در محل آنژیوگرافی باقی نیس.

یادآور می شه که آنژیوگرافی فقطً یه روش تشخیصی بوده و منتهی به باز شدن عروق نمی شه. براساس ضایعات عروقی دیده شده در آنژیوگرافی ممکنه آنژیوپلاستی، عمل جراحی (CABG) و یا درمان دارویی انتخاب شه. ممکنه درصورت مناسب بودن شرایط، عمل آنژیوپلاستی بدون این دست اون دست کردن بعداز آنژیوگرافی (یعنی در همون جلسه ) انجام شه . 
منبع : آفتاب

. پس از استریل کردن ناحیه کشاله ران ، پوشش مناسب روی مریض گذاشته شده و مریض به صورت بی حرکت روی تخت مجهز به دستگاه فلوروسکوپی (تصویربرداری با اشعه X ) دراز میکشه .سرخرگ فمورال در ناحیه کشاله ران پس از بی حسی موضعی سوراخ شده و یه وسیله لوله ای با قطر باریک (شیت) در سرخرگ قرار داده می شه .

کاتترهای تشخیصی (به طول ۵۰ سانتیمتر) از مجرای این وسیله وارد سرخرگ شده و با راهنمایی از فلوروسکوپی به داخل سرخرگای کرونر هدایت می شن . پس از ورود کاتتر به داخل سرخرگ کرونر، تزریق ماده حاجب از راه اون انجام شده و تصویربرداری همزمان با اشعه X انجام می شه . به این صورت تصویر سرخرگ کرونر و مشکلات اون روی مونیتور نشون داده شده و ثبت می شه. تزریق ماده حاجب و تصویربرداری به تعداد لازم تکرار شده و پس از پایان کار ، وسیله لوله ای(شیت) از پای مریض خارج شده و فشار دست به مدت ۱۰ دقیقه روی شریان سوراخ شده صورت میگیره تا خونریزی قطع شه.

با اینکه معمولاً عمل آنژیوگرافی بدون درد وناراحتی مریض انجام میشه، با این حال گاه هاً درهنگام تزریق ماده حاجب احساس تهوع واستفراغ ویا گرمی به مریض دست میده که خیلی سریعً برطرف می شه.

پس از انجام آنژیوگرافی مریض به بخش منتقل شده و یه کیسه شامل شن روی کشاله ران به مدت ۴ ۳ ساعت قرار داده می شه تا از خونریزی این ناحیه جلوگیری شه. مریض طی این مدت باید بی حرکت برروی تخت بخوابه (بسته به نظر دکتر از ۱۲ ۴ ساعت). اگه کار خاصی مثل آنژیوپلاستی و یا عمل جراحی در نظر نباشه ، روز بعد از عمل مریض قابل ترخیص بوده و میتونه فعالیت عادی رو داشته باشه و استحمام بلامانعه.

عمل آنژیوگرافی با امکانات موجود کم خطره با این حال در حدود ۱ درصد از موارد عوارضی مثل خونریزی داخلی از محل برش شریانی ، حساسیت به ماده حاجب ، آسیب عروق کرونری و… ایجاد می شه. درد در ناحیه آنژیوگرافی معمولا ناچیز بوده و به سرعت برطرف می شه . ضایعه پوستی خاصی در محل آنژیوگرافی باقی نیس.

یادآور می شه که آنژیوگرافی فقطً یه روش تشخیصی بوده و منتهی به باز شدن عروق نمی شه. براساس ضایعات عروقی دیده شده در آنژیوگرافی ممکنه آنژیوپلاستی، عمل جراحی (CABG) و یا درمان دارویی انتخاب شه. ممکنه درصورت مناسب بودن شرایط، عمل آنژیوپلاستی بدون این دست اون دست کردن بعداز آنژیوگرافی (یعنی در همون جلسه ) انجام شه . 
منبع : آفتاب