آنژین قلبی سیگاریها ۲۰ برابر بقیه افراده

پزشکان اخطار دادن: خطر بروز بیماریهای قلبی در افراد سیگاری ۲۰ برابر همسالان غیر سیگاری اوناس.

 به گزارش سرویس «بهداشت و درمان» خبرگزاری دانشجویان ایران، خطر پوکی استخون و ورم مفاصل در زنان و مردان سیگاری و گسترش زخمای معده در این افراد بیشترست. مصرف دخانیات مقاومت دستگاه تنفسی در برابر عفونتها رو کاهش و دلیل پیدایش یا شدید شدن شکلای جور واجور بیماریهای تنفسی و ریوی می شه که از جمله این بیماریها میشه به برونشیت طولانی و آسم اشاره کرد. پزشکان میگن: کمتر از یه دقیقه پس از مصرف سیگار شدت ضربان قلب زیاد می شه. تماس با دود سیگار دور و بریا در دوران آبستنی ممکنه باعث کم وزنی نوزاد شه و هم اینکه سیگاری بودن پدر و مادر یه عامل خطر واسه مرگ شیرخوارانه. 

منبع:ایران سلامت
ویرایش و خلاصه کردن:

 به گزارش سرویس «بهداشت و درمان» خبرگزاری دانشجویان ایران، خطر پوکی استخون و ورم مفاصل در زنان و مردان سیگاری و گسترش زخمای معده در این افراد بیشترست. مصرف دخانیات مقاومت دستگاه تنفسی در برابر عفونتها رو کاهش و دلیل پیدایش یا شدید شدن شکلای جور واجور بیماریهای تنفسی و ریوی می شه که از جمله این بیماریها میشه به برونشیت طولانی و آسم اشاره کرد. پزشکان میگن: کمتر از یه دقیقه پس از مصرف سیگار شدت ضربان قلب زیاد می شه. تماس با دود سیگار دور و بریا در دوران آبستنی ممکنه باعث کم وزنی نوزاد شه و هم اینکه سیگاری بودن پدر و مادر یه عامل خطر واسه مرگ شیرخوارانه. 

منبع:ایران سلامت
ویرایش و خلاصه کردن:

جمع آوری به وسیله بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکا